Allerede i 2018 er det mulig å få til 50 prosent barnehagelærerdekning. Arkivfoto: Utdanning

Stadig flere barnehagelærere blir i yrket

Målet om 50 prosent barnehagelærere i barnehagen er mulig å få til allerede i august 2018, viser ny rapport.

Stadig flere av de nyutdannede barne-hagelærerne velger å bli i jobben, viser en ny rapport fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen (BLU). Den viser også at tilbudet av barnehagelærere dekker dagens etterspørsel.

Denne artikkelen var først publisert i Første steg nr. 1/2016.

Hele utgaven leser du elektronisk her

– Målet om 50 prosent andel barne-hagelærere kan nås allerede i august 2018. Men det forutsetter at de nye reglene innføres med umiddelbar virkning. Venter man til 2020 vil svært mange nyutdannede og potensielle barnehagelærere forsvinne på veien, sier leder Mimi Bjerkestrand i Følgegruppen.

 

Flere og eldre studenter

Søknaden til den nye barnehagelærerutdanningen har vært jevnt stigende de tre siste årene, viser den nye rapporten.

Det ble tatt opp 2713 studenter i 2013, 2765 studenter i 2014 og 2960 studenter i 2015. Antallet mannlige barnehagelærerstudenter har også økt, fra 456 studenter i 2013 til 543 studenter i 2015. Det betyr at 18 prosent av studentene i fjor var menn.

– En ny trend er at studentene blir stadig eldre ved avsluttet utdanning. Årsaken er blant annet flere deltidsstudium og arbeidsplassbaserte studier, som gjør det mulig de som allerede jobber i barnehagen å ta barnehagelærerutdanning, sier dosent Svein Ole Sataøen. Han har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Følgegruppen Sammen med Lars Gulbrandsen ved Høgskolen i Oslo; Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA) og Olav Kvitastein ved Høgskolen i Bergen.

 

Mindre frafall

Det er heller ikke større frafall nå enn før. Rundt 60 prosent fullførte førskole-

lærerstudiet, ifølge NOKUT- evalueringen fra 2010. De nye tallene fra følgegruppen viser 30 prosent frafall etter det andre studieåret for studentkullet 2013–2016. Det betyr at 70 prosent fullførte.

Helt fram til årtusenskiftet jobbet bare litt over halvparten av førskolelærerne i barnehagen to år etter siste eksamen.

– Så skjedde det en gledelig endring. Stadig flere av de nye førskolelærerne valgte å jobbe i barnehage, sier Bjerkestrand. Høsten 2007 var dette tilfellet for 77 prosent av dem som hadde tatt eksamen to år tidligere. Tallene som presenteres i rapporten viser at denne positive utviklingen har holdt fram til i dag.

 

Nok barnehagelærere

– Rapporten viser at tilbudet av barnehagelærere dekker dagens etterspørsel, påpeker Mimi Bjerkestrand. Grunnen til at det fremdeles er et stort antall dispensasjoner i noen deler av landet kan, ifølge rapporten, skyldes at noen barnehager har flere barnehagelærere enn normen i barnehageloven krever. Det kan også være en geografisk ubalanse. En annen grunn kan være at det er en noen deltidsansatte som ikke er med i beregningene.

– Med disse forbehold vil det ved starten av inneværende barnehageår være ansatt drøyt 6200 flere barnehagelærere enn gjeldende pedagognorm krever, sier Bjerkestrand.

– Målet om 50 prosent andel barnehagelærere kan nås i august 2018. Men dette forutsetter at de nye reglene innføres med umiddelbar virkning, og at vi ikke venter til 2020, slik Øie-utvalget foreslår, påpeker Bjerkestrand.

Å vente til 2020 kan, ifølge rapporten, føre til at barnehagelærere må lete etter arbeid i andre sektorer. Det vil gi et dårlig signal til de som vurderer å ta barnehagelærerutdanning.

 

Powered by Labrador CMS