Det er viktig å formidle intensjonen din før en handling

Debatt: Jeg lurer på hvor ofte jeg har starte et prosjekt og jeg har glemt å formidle intensjonen eller målsetningen min for å utføre et prosjekt.

Publisert

Det er med litt flau smak i munnen jeg skriver denne teksten, men jeg var på kurs her om dagen. Et kurs for pedagogisk ledelse for barnehagelærere på BI. I første samling var temaet «meg som leder» og foreleser psykolog Inger-Margrete Svendsen brukte 7 timer på å formidle om viktigheten av å formidle hvor viktig det er å formidle intensjonen din før en handling, gjennom intensjonsmodellen. Og det er den flaue smaken kommer inn.

Jeg lurer på hvor ofte jeg har starte et prosjekt og jeg har glemt å formidle intensjonen eller målsetningen min for å utføre et prosjekt. Jeg har fullt opp av planer om hva/ hvordan prosjekter skal gjøres/utføres, men jeg har ikke sagt hvorfor dette er bra for barnehageavdelingen og prosjektet. Intensjonen med handlingen har falt bort. Og det er jo klart at motivasjon for gjennomføring ligger i setningene ; «Min intensjon er … og jeg håper at effekten vil være…»

Jeg har startet dagen med «i dag skal vi….», og så har jeg oppfattet at medarbeidere er glade for å få en god plan formidlet og det enkle prosjektet har blitt gjennomført. Men jeg tenker at dersom jeg hadde implementert intensjonen, ville også medarbeidere fått en god forståelse for arbeidet som utføres og at et eierskap til prosjekt ville blitt etablert.

Mine tanker omkring eierskap til prosjekter er at de er nødvendige for at medvirkning etableres. Gjennom medvirkning vil prosjektene bidrar til en kritisk refleksjon for videre arbeid. Jeg er ikke redd for at noe utvikles eller endres i en vei jeg ikke har sett for meg, fordi et utviklingsarbeid må ta hensyn til andres påvirkning.

Å være en god leder må være en leder som gir slipp på kontroll. Men ikke slippe kontroll slik at den går inn i fullstendig kaos. Men slippe kontroll gjennom å høre på medarbeidere og de du har rundt deg. Det er kun da, og bare da man finner rom for refleksjon som kan bidra til at et prosjekt utvikler seg til noe større enn en ens egne ideer og eget handlingsrom.

Og ja, hva er intensjonen min med denne teksten? Jo, at den bidrar til at vi formidler vår intensjon om hvorfor vi skal utføre en handling. Samtidig at den kan bidra til at vi skaper en felles intensjon i arbeidsfellesskapet om hvorfor vi skal ta en beslutning om en handling sammen, for å oppnå en effekt vi ønsker å oppnå. Takk til Svendsen som minnet meg på ordet intensjon.

Jeg håper at jeg ikke sliter ut ordet til det bli loslitt. For min intensjon i fremtiden er å bruke setningen; «Min intensjon er ….» til setningen er så blankpolert at den skinner som gull.

Powered by Labrador CMS