Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sendte i dag et forslag ut på høring om en nasjonal bemanningsnorm i barnehagen. Bildet er tatt under et besøk i Skillebekk barnehage i fjor høst. Foto: Jørgen Jelstad

Regjeringen vil øke pedagogtettheten i barnehagene, og kunnskapsministeren håper på ytterligere skjerping

I dag sendte regjeringen ut et høringsforslag om innføring av en nasjonal bemanningsnorm i barnehagene. Samtidig vil de skjerpe pedagognormen.

Publisert

 

Utdanning fikk noen minutter med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) for å høre mer om hans tanker om forslaget.

 

– Bemanningsnormen er allerede finansiert

I pressemeldingen skriver departementet at det bevilges 172 millioner i år og 413 millioner per år fra 2018. Dette beløpet tilsvarer 1463 kroner per barn per år, eller mindre enn 1 prosent av utgiftene til et barn i barnehagen (ca. 190.000 kroner i 2016).

– Kan dette være tilstrekkelig til å oppfylle normene, eller skal foreldre og barnehageeiere også bidra?

– Summen er tilstrekkelig til å oppfylle den forsterkede normen om pedagogtetthet. Normen skjerpes tilsvarende det bevilgede beløpet.

– Vil bevilgningene gis som rammetilskudd, eller skal de øremerkes til disse forsterkende tiltak?

– Bemanningsnormen er allerede finansiert fordi de kommunale barnehagene allerede i gjennomsnitt oppfyller kravet som innføres. Bevilgningene til å skjerpe pedagognormen vil gis som et rammetilskudd til kommunen fra 1. august 2017, sier statsråden.

 

 

– Vi har allerede skjerpet kravene

Han forteller videre at regjeringen har foreslått en endring i finansieringsforskriften for å sikre at de private barnehagene får sin del av bevilgningene allerede fra dette tidspunktet.

– Er det nok barnehagelærere til å fylle disse normene?

– Ja, vurderingen vår er at vi har nok barnehagelærere. Her har tallene gått i riktig retning de siste årene. Framskrivinger viser også at vi i løpet av noen år vil ha nok barnehagepedagoger til å oppfylle Høyres mål om 50 prosent.  Ved inngangen til den inneværende stortingsperioden manglet vi 5400 pedagoger, nå er tallet nede i 1870. På helt kort sikt kan selvfølgelig de skjerpede kravene føre til en liten oppgang i antallet dispensasjoner, men det blir bare på kort sikt.

– Hvorfor kommer pedagognormen og bemanningsnormen akkurat nå? Er det timet i forhold til høstens stortingsvalg?

– Nei, det er det ikke. Men det er naturlig at vi tar disse tingene samtidig. Vi har lovet å få på plass en bemanningsnorm innen 2020, og nå innfrir vi dette kravet to år før tida. Etter budsjettforliket med KrF og Venstre ble vi enige om å bruke penger på flere barnehagelærere. Men hvis vi bare hadde skjerpet kravet til bemanning uten å skjerpe kravet til pedagogtetthet, risikerte vi en økning i antallet ufaglærte i barnehagene, svarer Røe Isaksen.

– Pengene som går til dette, ligger allerede i årets budsjett, vi skyver ikke regningen fram i tid, understreker han.

I 2012 foreslo det regjeringsoppnevnte Øie-utvalget en bemanningsnorm på 1 pedagog per 6 barn under 3 år, og 1 pedagog per 12 barn under 6 år. Arbeiderpartiets ønsker er i tråd med dette. Regjeringens foreslår nå en norm på 1 pedagog per 7 barn under 3 år og 1 pedagog per 14 barn under 6 år.

– Til Aftenposten uttalte du i dag at Høyres mål er at 50 prosent skal være barnehagelærere. Likevel foreslår dere 43 prosent. Blir det for dyrt å oppfylle målet om 50 prosent?

– Vi har allerede skjerpet kravene, de trer i kraft fra neste år. Det må ikke være slik at «det beste skal være det godes fiende». Dette er et stort første steg, og vi viser vilje til å gjøre noe konkret. På sikt ønsker regjeringen å skjerpe pedagognormen ytterligere, men dette må ses i sammenheng med tilgangen på barnehagelærere og de årlige budsjettprosessene, avslutter kunnskapsministeren.

 

Powered by Labrador CMS