I barnehagene er det flere ansatte med innvandrerbakgrunn, enn i skolen. Foto: Maja Ljunberg Bjaaland

Barnehagene har flere ansatte med innvandrerbakgrunn enn skolene

I barnehagene har nærmere 9 prosent av de ansatte innvandrerbakgrunn. I skolen er det færre.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall lærere med innvandrerbakgrunn er lav, både i grunnskolen og i videregående.

Omtrent 17 prosent av alle barn i grunnskolealder har innvandrerbakgrunn, mens det er langt færre med samme bakgrunn som underviser, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Heller ikke i den videregående skolen er andelen høy, hvor det er 6,8 prosent med tilsvarende bakgrunn som underviser. Andelen er høyere blant lærere i barnehager og voksenopplæringsinstitusjoner, hvor henholdsvis 8,9 og 11,5 prosent har innvandrerbakgrunn.

Innvandrerandelen er betydelig større for andre ansatte i elevrettet arbeid enn blant lærere. Av andre ansatte i elevrettet arbeid, som har innvandrerbakgrunn, er den laveste andelen i videregående skole. I den videregående skolen er det 10,8 prosent, mens andelen på grunnskolen er 13,7 prosent.

NTB

Powered by Labrador CMS