– På vegne av barna krever vi at dere gir dem flere fang, sa barnehagelærer Anniken Myrnes på høringen i Stortinget torsdag. Ved siden av sitter en av de sentrale initiativtakerne til Barnehageopprøret, Palma Kleppe. Foto: Jørgen Jelstad.

Barnehageopprørerne krever forsvarlig bemanning hele åpningstiden

Tusenvis av barnehageansatte og foreldre gjør opprør mot for lav bemanning i barnehagene. De mener det må være et krav i loven at den nye bemanningsnormen skal gjelde hele barnehagedagen.

Publisert

Torsdag arrangerte utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget høring om forslaget til ny bemanningsnorm i barnehagene. Barnehageansatte og foreldre ga klart uttrykk for at forslaget stiller for lite krav til eierne.

De siste par månedene har det vokst frem et barnehageopprør blant ansatte og foreldre gjennom Facebook-sidene Barnehageopprøret 2018 og Foreldreopprøret 2018. De krever bedre bemanning i barnehagene. I løpet av kort tid har de to gruppene fått over 30.000 medlemmer.

I aviser og på sosiale medier har barnehageansatte anonymt delt sine historier om en trøblete hverdag med altfor lav bemanning. De kaller aksjonen #uforsvarlig.

 

 

– Gi barna flere fang

Under høringen på Stortinget fikk initiativtakere fra begge de to opprørsgruppene holde innlegg. De var enige om at den nye bemanningsnormen ikke er tilstrekkelig for å sikre nok ansatte.

– På vegne av barna krever vi at dere gir dem flere fang, sa barnehagelærer Anniken Myrnes.

Hun pekte på at de ansatte i barnehagene skal dekke en arbeidsdag som gjerne strekker seg fra klokken 07 til klokken 17. Det gjør at de ansatte går i vaktsystem, noe som særlig innebærer få ansatte på jobb de første og siste timene av barnehagenes åpningstid.

– De aller fleste barn tilbringer mer av sin våkne tid i barnehagen, enn sammen med sine foresatte. Barna trenger økt bemanning gjennom hele dagen, sa Myrnes.

 

– Skuffende forslag

Janne Bergstå fra Foreldreopprøret fortalte om foreldre som har blitt igjen i barnehagen ved henting, fordi de har følt at bemanningen ikke er forsvarlig.

– Vi blir provosert når kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at det er eiers ansvar å sørge for forsvarlig bemanning. De har sjelden tatt det ansvaret før, slik vi opplever det, så hvorfor skulle de begynne nå, sa Bergstå.

Hun understreket at loven om bemanningsnormen er etterlengtet, men at forslaget var skuffende.

– Forslaget til lovfestet bemanningsnorm må gjelde gjennom hele dagen. Når barna leveres, og når barna hentes. Og også når ansatte har møter, kontortid og annet, sa Bergstå.

 

– Motvekt mot finansieringssnakk

Etter høringen fikk Utdanningsnytt en prat med barnehagelærerne Palma Kleppe og Anniken Myrnes som har vært blant drivkreftene bak Barnehageopprøret 2018.

– Det var godt vi fikk komme inn som en motvekt til alt finansieringssnakket knyttet til bemanning, sier Kleppe.

Hun er klar over at det vil koste milliarder å øke bemanningen i alle landets barnehager.

– Men det må det være rom for, hvis vi mener alvor med alt snakket om tidlig innsats, sier Kleppe.

De to mener det er en kamp mellom den økonomibaserte tenkningen og den verdibaserte tenkningen i barnehagedebatten.

– Og den økonomibaserte tenkningen spiser opp mer og mer av vår sektor, sier Kleppe.

Powered by Labrador CMS