Den største forskjellen mellom private og kommunale barnehager har tidligere vært på områdene mattilbud og det pedagogiske innholdet, men i år er disse forskjellene nesten jevnet ut. Ill.foto: Paal Svendsen

Norske barnehager har de mest fornøyde foreldrene i Skandinavia

Private barnehager har aldri før hatt så tilfredse foreldre, ifølge en ny undersøkelse. Tilfredsheten med kommunale barnehager går noe ned, men både de kommunale og private barnehagene har Skandinavias mest fornøyde foreldre.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år gjennomfører byrået Epsi Rating telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg av 400 barnehageforeldre. På utdanningsfeltet er det barnehagene brukerne er aller mest fornøyde med.

Epsi Rating

Virksomheten er eid av næringsdepartementet i Sverige.

Måler kundetilfredshet i utvalgte bransjer. Bruker disse målingene til å veilede virksomheter som kjøper tjenester av dem.

Hvert år publiserer de Utdanningsløpet som måler tilfredshet med barnehage, skole og høyere utdanning. Årets resultater finner du her.

Både private og kommunale barnehager får svært gode tilbakemeldinger. Men for tiende år på rad rapporterer foreldrene i private barnehager at de er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldrene med barn i kommunale barnehager.

 

Største gapet siden 2009

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, sier i en pressemelding at tilfredsheten til foreldrene med barn i private barnehager aldri har vært høyere på denne målingen.

– Vi får nok en gang bekreftet at private barnehager ikke er noe dårligere enn kommunale. Tvert imot er tilfredsheten høyere med de private, og vi ser at avstanden mellom offentlig og privat øker i år, sier Lindboe.

I fjorårets undersøkelse hadde de kommunale barnehagene tatt igjen de private, og det var ikke lenger noen signifikant forskjell i foreldrenes tilfredshet. I årets undersøkelse har utviklingen gått i stikk motsatt retning for de to foreldregruppene.

Mens tilfredsheten med de kommunale barnehagene faller med tre poeng, øker tilfredsheten med de private barnehagene med nesten to poeng. Dermed er forskjellen i år den største siden undersøkelsen startet i 2009.

 

 

– Gir et godt bilde 

Daglig leder i Epsi Rating, Fredrik Høst, sier undersøkelsen i barnehagene gir et godt bilde av hvordan foreldretilfredsheten er høsten 2018.

– Vi har målt dette systematisk gjennom ti år, og utvalget på 400 foreldre er et godt nok antall til å danne seg et bilde av hvordan helheten sannsynligvis ser ut, sier Høst.

Han sier de følger anerkjente statistiske metoder, og at undersøkelsen for eksempel kan sammenlignes med politiske meningsmålinger.

– Hvis det gjøres korrekt, vil resultatene representere helhetsbildet, sier Høst.

Han sier det viktigste funnet er at barnehagene har svært tilfredse foreldre, uavhengig av eierform.

– Totalt sett kommer barnehagene veldig godt ut sammenlignet med skole og høyere utdanning. De får ikke lav skår på noe, sier han.

 

Kommunale like gode på mat

I alle år har de private barnehagene hatt litt mer tilfredse foreldre enn de kommunale. I fjor hadde imidlertid de kommunale barnehagene tatt igjen de private og foreldretilfredsheten var tilnærmet lik.

– I årets undersøkelse ser vi litt større forskjeller igjen. Det er særlig på punktene informasjon til foreldrene og kommunikasjon mellom barnehage og foreldre at de kommunale barnehagene skårer lavere i år, sier Høst som samtidig minner om at det er feilmarginer som kan forklare noe av svingningene fra år til år.

Den største forskjellen mellom private og kommunale barnehager har tidligere vært på områdene mattilbud og det pedagogiske innholdet, men i år er disse forskjellene nesten jevnet ut.

– Jeg velger å tolke det som en god ting, at de kommunale barnehagene kanskje har tatt tak i mattilbudet. Vi kan ikke lenger si at mattilbudet er vesentlig bedre i private barnehager, sier Høst.

Han sier de finner minst forskjeller på spørsmål om barnehagen er trygg og sikker og på området pedagogisk innhold. Her skårer de private og kommunale barnehagene så godt som likt.

 

Best i Skandinavia

Epsi Rating gjennomfører tilsvarende undersøkelse i Sverige og Danmark, og det er i Norge foreldrene er mest fornøyde med barnehagetilbudet.

Fram til i fjor var foreldrene i private barnehager i Danmark aller mest fornøyde, men i år har foreldretilfredsheten i Danmark tatt et svalestup. Dermed er det private barnehager i Norge som har de mest fornøyde foreldrene på tvers av de tre landene. For de kommunale barnehagene kommer også de norske best ut, noe de har gjort de siste årene.

 

Anne Lindbo i PBL mener foreldretilfredsheten med de private barnehagene er et stort paradoks som motstandere av private aktører bør ta innover seg.

– Vi ser generelt at de private barnehagene gjør det bra i alle tilfredshetsundersøkelser og oppnår høyest score på de fleste spørsmålene. Forskjellen er ikke nødvendigvis stor på alle områdene, men den er systematisk, sier Lindboe i pressmeldingen fra PBL.

 

Den største undersøkelsen

Utdanning har tidligere i år skrevet om den største foreldreundersøkelsen i norske barnehager. Den gjennomføres av Utdanningsdirektoratet blant over 100 000 foreldre, og også her skårer de private barnehagene litt bedre enn de kommunale.

En ekspert på spørreundersøkelser mener imidlertid at denne undersøkelsen ikke bør brukes til å sammenligne private og kommunale barnehager. I Kunnskapsdepartementet er de ikke enige og vil fortsette å bruke undersøkelsen som før.

Les mer:

 

 

Powered by Labrador CMS