Barnehagekjedene merker økt konkurranse om barna

Barnetallene synker, og i flere kommuner er det overkapasitet på barnehageplasser. Men enn så lenge satser ingen av de store barnehagekjedene på spesialtilbud eller storstilte vervekampanjer for å få flere til å velge deres barnehager.

Publisert

Det er nå 25.000 færre barn i barnehagealder enn for bare seks år siden. Og færre skal det bli, viser fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr økt kamp om barna.

For private drivere, som får tilskudd per barn, er det avgjørende å få fylt opp plassene for å kunne drive. I Kongsberg kommune har flere private barnehager slitt etter et markant fall i barnekullene de siste årene.

– Det var betydelig færre søkere til plassene i år, noe vi også har hørt fra andre barnehager i Kongsberg. Det blir mer kniving om å få tak i de barna som er der, sier Stine Sagvolden Stueflotten i Madsebakken barnehage på Kongsberg.

– Konkurranse hever kvaliteten

Færre barn er også noe de store barnehagekjedene har merket.

– Tilbudet og etterspørselen er i dag noe helt annet, og vi merker selvsagt at det er mer «kamp om barna» med overkapasitet i markedet. Når det er sagt, er det stor forskjell mellom kommunene på hvor stor den reelle konkurranser er, skriver Marius Holm Krog-Johnsen i en e-post. Han er markedssjef i FUS-barnehagene, som er Norges nest største barnehagekjede.

Men hva gjør de store barnehagekjedene for å få foreldre til å velge deres barnehager? Kan det for eksempel komme spesialtilbud og vervekampanjer i barnehagesektoren, hvis konkurransen om barna drar seg til?

Krog-Johnsen sier de først og fremst er opptatt av å gjøre seg attraktive gjennom å drive gode barnehager og viser til at foreldre selv kan sjekke gjennom foreldreundersøkelser og kontakt med de som allerede har barn i deres barnehager.

– Vi har ikke vurdert redusert pris, gratisperioder eller vervepremier for noen av våre barnehager. For å gi foreldrene noe utover et ordinært barnehagetilbud, har vi forhandlet frem gode tilbud på barneklær fra utvalgte leverandører gjennom vårt fordelsprogram som heter FUS Fordel, skriver Krog-Johnsen.

Han mener konkurranse er bra for utviklingen av sektoren.

– Norske barnehager blir stadig bedre, nettopp fordi det er konkurranse. Det hever kvaliteten og «tvinger» bransjen til å utvikle seg.

Les også: Mindre barnekull gjør at Martine og Ragnhild må forberede seg på tøffere kamp om barnehagejobbene

Sosiale medier og besøksdager

Heller ikke Espira, Norlandia eller Kanvas oppgir at de kjører noen form for tilbudspakker eller kampanjer for å få foreldre til å velge deres barnehager.

– Noen av våre barnehager bruker sosiale medier for å markedsføre barnehagen sin, og det arrangeres besøksdager for de som ønsker å bli kjent med barnehagen. Men vi har ikke egne oppstartstilbud, vervepremier eller ekstra servicetilbud for foreldre, skriver Synne Alsaker, kommunikasjonssjef i Kanvas, i en e-post.

Også hun peker på god barnehagekvalitet som viktigste innsalg overfor foreldre.

– Fornøyde foreldre gir nye kunder. Pengene brukes til å oppfylle normer, høy andel ansatte med barnehagefaglig bakgrunn, vikar ved behov, vedlikehold og ikke minst en stedlig leder i hver barnehage. En tilstedeværende leder i hver barnehage har vært spesielt viktig i de utfordringene barnehagene har stått i under koronapandemien.

Hun forteller at ved oppstart av barnehageåret i august, manglet rundt 30 prosent av Kanvas-barnehagene mellom én og tre barn. Men de ledige plassene fylles normalt opp innen desember.

– Samlet barnetall for Kanvas-barnehagene vil være omtrent som tidligere, skriver Alsaker.

Les også: – Vi ser dette som en unik mulighet til å styrke andelen barnehagelærere

Betaler ikke for reklame

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen, sier det er store lokale variasjoner i hvor stor konkurransen er om barna.

– I enkelte kommuner har vi ventelister, mens vi andre steder ikke klarer å fylle opp alle plassene på grunn av overkapasitet.

Han sier barnehagen bruker sosiale medier for å synliggjøre hvordan de jobber, mens de i liten grad betaler for markedsføring.

– Vi har stor tro på å gi et best mulig barnehagetilbud til hvert enkelt barn og at det gjør at flere ønsker å søke plass hos oss, sier Hansen.

– Ingen kampanjer

– Det viktigste for å rekruttere og beholde barn og foresatte er at vi tilfredsstiller barnas og foresattes behov samt at vårt pedagogiske tilbud er godt forankret i lovverket, skriver Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør i Norlandia Barnehagene, i en e-post.

Hun mener foreldre setter seg grundig inn i alternativene når de skal velge barnehage, blant annet gjennom informasjonssiden barnehagefakta.no og kontakt med andre foreldre i nærområdet.

– Vi kjører ikke kampanjer om redusert pris eller gratisperioder. Vi merker oss imidlertid at dette er noe Arendal kommune har gjort for sine kommunale barnehager, skriver hun.

Det vakte debatt da Arendal kommune satte ned prisen for foreldrene med 500 kroner i måneden i de kommunale barnehagene. Målet var å få flere til å velge kommunalt. Det skapte frustrasjon blant de mange private barnehagene i kommunen, og saken er klaget inn til Utdanningsdirektoratet av Private Barnehagers Landsforbund.

– Så vi følger med på hva både kommunale og private barnehager vil gjøre fremover for å sikre rekruttering, sier Voldsnes.

Powered by Labrador CMS