UDF vant rettssak om overtidsbetaling for lærere

En enstemmig dom fra Arbeidsretten slår fast når lærere skal få overtidsbetalt. Utdanningsforbundet vant fram på alle punkter i saken mot KS og Østfold fylkeskommune.

Publisert

Utdanningsforbundet tok tidligere i år ut stevning mot KS og Østfold fylkeskommune for å få avklart bestemmelsene om overtidsbetaling for lærere.

Saken stammer fra et vedtak i Østfold fylkeskommune, hvor Utdanningsforbundet var uenig i deres tolkning av overtidsbestemmelsene. Tvisten handlet om når reglene for overtidsbetaling skal slå inn. 

I en enstemmig dom slår Arbeidsretten fast 1. november at det er Utdanningsforbundets tolkning av regelverket som er riktig. Retten har blant annet lagt stor vekt på hvordan bestemmelsene historisk sett har vært tolket.

Arbeidsretten skriver i dommen at «partene er enige om at praksis i den tiden staten hadde forhandlingsansvaret, var i samsvar med saksøkers syn». Retten har derfor lagt til grunn at KS har hatt et spesielt ansvar for å si tydelig i fra gjennom senere forhandlinger, hvis de ville legge til grunn en annen tolkning av arbeidstidsavtalen, noe de ifølge retten ikke har gjort.

Slutningen fra Arbeidsretten er som følger:

  1. Med begrepet «årsramme for undervisning» i SFS 2213 punkt 3 åttende ledd siktes det til undervisningstimer som i arbeidsplaner er fastsatt for den enkelte lærer for det enkelte skoleår.
  2. Når en lærer i 100 % stilling får redusert årsramme for undervisning på grunnlag av øvrige bestemmelser i SFS 2213, skal undervisningstimer som avtales utover denne årsrammen, avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring.
  3. SFS 2213 punkt 3 niende ledd er slik å forstå at en lærer i 100 % stilling som pålegges undervisningstimer i tillegg til de som fremgår av oppsatt arbeidsplan, skal avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring for disse timer.
  4. I henhold til punktene ovenfor foretar Østfold fylkeskommune etterbetaling fra 27. oktober 2012.

 

– Lærere har overtidsgodtgjøring til gode

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er fornøyd etter avgjørelsen.

– I dag har vi fått en klokkeklar avklaring, og resultatet er veldig gledelig! Vi har ment vi hadde en god sak, men vi kan aldri være sikker før dommen har falt – men nå har vi har fått medhold på alle punkter, sier Handal ifølge udf.no.

Han sier at dette betyr at de berørte lærerne i Østfold vil ha overtidsgodtgjøring til gode-

– Men det må vi komme nærmere tilbake til. Like viktig er det nå at vi har fått en prinsipiell avklaring om lærernes særskilte arbeidstid, med tilhørende overtidsbestemmelser, sier Handal.

 

NB! Saken er oppdatert med kommentar fra Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

 

Powered by Labrador CMS