Forhandlingsdirektør i KS, Hege Mygland, sier KS tar dommen i Arbeidsretten til etterretning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KS: Vi tar Arbeidsrettens avgjørelse til etterretning

KS fikk ikke medhold i Arbeidsretten i saken om overtid for lærere, og jobber nå med rundskriv til medlemmene.

Publisert

KS og Utdanningsforbundet har vært uenige om hvordan bestemmelsene om overtid i arbeidstidsavtalen for lærere skulle forstås. Uenigheten er nå avgjort i Arbeidsretten i favør Utdanningsforbundet.

– Denne delen av avtalen har vært tolket og praktisert ulikt, derfor var det nødvendig at Arbeidsretten tok stilling til spørsmålet, sier forhandlingsdirektør i KS, Hege Mygland, til Utdanning.

 

Sakens opprinnelse

– Når avgjørelsen nå er klar, er vi opptatt av at den blir fulgt opp ute i kommuner og fylkeskommuner. Vi er i full gang med et rundskriv til våre medlemmer, der vi gjør rede for avgjørelsen i Arbeidsretten, og for hvilke følger dette får for praktiseringen av avtalen, sier hun.

Saken har sin opprinnelse i en tvist i Østfold fylkeskommune fra 2011. Tvisten dreide seg om godtgjøring for ekstra undervisning for lærere som har nedsatt undervisning på grunn av tildelte funksjoner med hjemmel i SFS 2213, for eksempel fordi de er kontaktlærere eller rådgivere.

I henhold til SFS 2213 utløses overtid enten ved arbeid ut over de ytre rammene for arbeidstiden på skolen, eller ved undervisning ut over årsrammene for undervisning.

 

KS mener

KS har ment at årsrammene for undervisning har vært uttømmende definert i vedlegg 1 til SFS 2213, og at det kun er undervisning ut over disse årsrammene som gir grunnlag for overtidsgodtgjøring for undervisning lagt innenfor arbeidstiden på skolen.

For lærere med nedsatt undervisning på grunn av tildelte funksjoner, har KS ment at betalingen for ekstra undervisning som verken overskrider årsrammene i vedlegg 1 eller de ytre rammene for arbeidstiden på skolen skulle være timelønn for undervisning uten overtidstillegg.

Utdanningsforbundet fikk fullt medhold i Arbeidsretten.

 

Arbeidsretten sier:

1. Med begrepet «årsramme for undervisning» i SFS 2213 punkt 3 åttende ledd siktes det til undervisningstimer som i arbeidsplaner er fastsatt for den enkelte lærer for det enkelte skoleår.

2. Når en lærer i 100 % stilling får redusert årsramme for undervisning på grunnlag av øvrige bestemmelser i SFS 2213, skal undervisningstimer som avtales utover denne årsrammen, avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring.

3. SFS 2213 punkt 3 niende ledd er slik å forstå at en lærer i 100 % stilling som pålegges undervisningstimer i tillegg til de som fremgår av oppsatt arbeidsplan, skal avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring for disse timer.

4. I henhold til punktene ovenfor foretar Østfold fylkeskommune etterbetaling fra 27. oktober 2012.

 

Powered by Labrador CMS