Nemnda for arbeidstid i barnehagen har starter sitt arbeid

Ei nemnd med representanter fra både Utdanningsforbundet og KS er nå klar og starter sitt arbeid 9. mars.

Før jul brøt Utdanningsforbundet særavtaleforhandlingene med KS om denne særavtalen. Utdanningsforbundet krevde mer tid til for- og etterarbeid, og en bedre skjerming av denne tida, mens KS ønsker å forlenge dagens avtale.

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstidsavtalen SFS 2201 gjelder for barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere i barnehagen, assistenter i skolen og ansatte på skolefritisordninger og i familiebarnehager.

Utdanningsforbundets krav gjaldt barnehagelærerne og kravet var en sikring av minst fire timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte barnehagelærer, og minst to timer til felles faglig planlegging.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS forhandler på vegne av alle kommunene med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.

De to siste rundene med forhandlinger har endt i nemnd. Dagens avtale er et resultat av en nemndskjennelse i 2014.

Kilde: Utdanningsforbundet

Ei nemnd med representanter fra både Utdanningsforbundet og KS er nå klar, og Reidun Wallevik er oppnevnt av Riksmekleren for å lede nemnda.

Utdanningsforbundet er representert ved Erik Løvstad og KS er representert ved Hege Mygland.

Oppstartmøte for nemndas arbeid er 9. mars 2016.

 

Artikkelen er oppdatert med navnene på de to representantene fra KS og Utdanningsforbundet. Red.

Powered by Labrador CMS