Resultatet av hovedoppgjøret sikrer at barnehagelærere og pedagogiske ledere vil få de fire timene de har krav på til planlegging i uken. •Avtaleteksten påpeker at det er leders ansvar å sikre dette, og protokollteksten understreker flere steder at fire timer er et minimum. Arkivfoto: Utdanning
Resultatet av hovedoppgjøret sikrer at barnehagelærere og pedagogiske ledere vil få de fire timene de har krav på til planlegging i uken. •Avtaleteksten påpeker at det er leders ansvar å sikre dette, og protokollteksten understreker flere steder at fire timer er et minimum. Arkivfoto: Utdanning

Arbeidstid i barnehagen er den samme som nemnda kom fram til, men med et viktig tillegg

Avtalen om arbeidstid i barnehagen er den samme som nemnda kom fram til, men med et tillegg som Utdanningsforbundet mener er en sterkere sikring av de minst fire timene til planlegging som barnehagelærerne og de pedagogiske lederne har krav på.

Publisert

Arbeidstid for barnehagelærere ble løftet inn i hovedoppgjøret etter at Utdanningsforbundet sa nei til nemndas forslag til løsning. I natt ble partene enige i kommuneoppgjøret, og Unio melder samtidig at det er forhandlet fram erstatning for tapt planleggingstid og en tydeligere sikring av denne tiden for barnehagelærerne.

– Vi har forhandlet fram en sterkere sikring av de minst fire timene til planlegging som barnehagelærerne og de pedagogiske lederne har krav på, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ifølge udf.no.

 

  • Resultatet sikrer at barnehagelærere og pedagogiske ledere vil få de fire timene de har krav på til planlegging i uken.
  • Avtaleteksten påpeker at det er leders ansvar å sikre dette, og protokollteksten understreker flere steder at fire timer er et minimum.

 

– Sterkere sikring

Selv om avtaleteksten er den samme som nemnda nylig landet på, har forbundet fått et tillegg til avtalen, en såkalt protokoll.

«Her utdyper partene en felles forståelse av avtaleteksten, og her har vi oppnådd flere forbedringer», heter det på udf.no.

Utdanningsforbundets leder sier at det er forhandlet fram en sterkere sikring av de minst fire timene til planlegging som barnehagelærerne og de pedagogiske lederne har krav på. Ifølge en undersøkelse Respons Analyse som er gjort for Utdanningsforbundet, sier hver fjerde barnehagelærer at de brukte mindre enn de fire timene de har krav på til planlegging og for- og etterarbeid i uken i fjor.

– Undersøkelsen viser med all tydelighet at avtalen ikke fungerte etter hensikten mange steder. Dette påvirker kvaliteten, og det er barna som rammes. Derfor var det så viktig å få på plass et forhandlingsresultat som sikrer planleggingstiden bedre, sier Handal.

 

Fornøyd med «helhetlig løsning»

Han er klar på at Utdanningsforbundet ikke har fått gjennomslag for kravet om mer tid til planlegging.

– Vi hadde to hovedkrav: Sikring av tid og mer tid. Partene sto langt fra hverandre, og lenger kom vi dessverre ikke. Likevel mener og tror vi at barnehagelærerne vil oppleve resultatet som en reell forbedring, fastslår Handal.

Forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, kommenterer ikke arbeidstid i barnehagen konkret, men sier at det var krevende å komme fram til en «helhetlig løsning».

– Det er selvsagt ekstra krevende å komme fram til en helhetlig løsning innenfor en så trang ramme, når det er fire forhandlingssammenslutninger som har ulike prioriteringer og til dels svært ulik profil på sine krav. Jeg har stor respekt for den profesjonaliteten, ansvarligheten og ikke minst realismen partene har utvist, sier Gangsø.

Partene har forhandlet siden 11. april.

Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene. I Utdanningsforbundet er uravstemningen rådgivende. Med andre ord gis medlemmene mulighet gjennom uravstemningen til å delta i avgjørelsen om forslaget skal aksepteres eller forkastes. I siste instans er det sentralstyret som avgjør om oppgjøret godkjennes. Utfallet av uravstemningen vil veie tungt når sentralstyret skal ta sin beslutning, ifølge udf.no.

 

Powered by Labrador CMS