Det er brudd i forhandlingene om arbeidstid for barnehagelærere

Utdanningsforbundet har i dag brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS om ny arbeidstidsavtale i barnehagene.

Publisert

 

Kravene til barnehagene og barnehagelærernes ansvar har økt betydelig over mange år. Likevel er barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid uendret. Dette går særlig ut over barnegruppa som helhet og ikke minst barn med særskilte behov, uttaler Utdanningsforbundet på sine nettsider.

 

– Skurrer

Derfor har Utdanningsforbundet i forhandlingene med KS krevd mer tid til hvert enkelt barn.

– Kravene i den nye rammeplanen forsterker behovet for mer tid ytterligere. Vi har derfor bedt om mer tid til de oppgavene samfunnet har pålagt oss, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Ifølge Handal har ikke KS ønsket å komme forbundet i møte på noen av kravene, og vil bare ha en videreføring av den nåværende avtalen.

– Da skurrer det ikke rent lite når de samtidig snakker om betydningen av kvalitet for de minste. Jeg må konstatere at KS i liten grad har vært opptatt av å sikre denne kvaliteten under forhandlingene våre. KS forholder seg ikke til hva barnehagelærerne selv mener skal til for å få gjort jobben sin på en god måte. Vi har møtt liten forståelse for at barnehagelæreren er barnets første lærer og at barns utdanning starter i barnehagene, sier Handal.

 

– Må ta vare på mangfoldet

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, sier i en kommentar til Utdanning at disse forhandlingene ikke burde endt slik.

– Utdanningsforbundet har ønsket å få inn i avtalen både mer tid til planlegging og forberedelse, og at denne tiden skal sikres. Vi mener at dagens avtale oppfyller begge deler, sier han og fortsetter:

– En avtale må ta vare på mangfoldet av norske barnehager. I dagens avtale ligger både en sikring av tiden, og mulighet for å bruke mer tid der det er behov for det. Vi mener det er et klart lederansvar å forvalte tidsressursene på en best mulig måte ut fra behovet i den enkelte barnehage. Dette handler også om å ha tillit til styrernes kompetanse.

 

– Tomme ord og festtaler

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å legge bedre til rette for at pedagogiske ledere og barnehagelærere har en reell mulighet til å ta det ansvaret som er pålagt dem gjennom barnehageloven og rammeplanen.

De to overordnete kravene fra forbundet er økt tid til planlegging og for- og etterarbeid, samt bedre sikring av at denne tiden faktisk blir brukt slik den er ment å bli brukt.

– Når politikernes – og foreldrenes – ambisjoner for barnehagene har økt voldsomt uten at barnehagelærerne har fått mer tid til å innfri kravene, blir de satt i en umulig skvis. Da blir løftene om tidlig innsats bare tomme ord og festtaler, påpeker Handal.

 

Avtalen skal nå behandles av en nemnd, som består av begge parter samt en leder. Dersom forslag til avtale ikke kan godkjennes, kan saken bli en del av tariffoppgjøret til våren.

Powered by Labrador CMS