– Barnehagelærerne kan forvente samme støtte som de ga i 2014

Det er brudd i forhandlingene om arbeidstid for barnehagelærere, og nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås sier at barnehagelærerne kan forvente samme støtte tilbake som den de ga til skolelærerne i 2014.

Publisert

Før jul ble det brudd i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for barnehagelærere. Utdanningsforbundet aksepterte ikke tilbudet fra KS om en forlenging.

  • Arbeidstidsavtalen SFS 2201 gjelder for barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere i barnehagen, assistenter i skolen og ansatte på skolefritisordninger og i familiebarnehager.
  • Utdanningsforbundets krav gjaldt barnehagelærerne, og kravet var en sikring av minst fire timer til for- og etterarbeid, disponert av den enkelte barnehagelærer, og minst to timer til felles faglig planlegging.
  • Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS forhandler på vegne av alle kommunene med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.
  • De to siste rundene med forhandlinger har endt i nemnd. Dagens avtale er et resultat av en nemndskjennelse i 2014.

(Kilde. Utdanningsforbundet)

 

– Handler om det samme

– Dere har ikke klart å bli enige med KS tidligere. Hvordan skal dere jobbe i nemnda for å få gjennom deres syn?

– Det har vært et stort engasjement fra barnehagelærere, blant annet gjennom avisinnlegg. Dette trykket skal holdes oppe overfor KS. Foreldre er også en viktig samarbeidspartner her. For oss er det viktig å få fortalt at det først og fremst er deres unger som kan bli skadelidende dersom barnehagelærere ikke får skjermet tid til å gjøre den pedagogiske jobben på en tilfredsstillende måte, sier Valås til Utdanning.

– Kan barnehagelærerne forvente samme støtte tilbake som de ga skolelærerne under konflikten i 2014?

– Absolutt. Saken for barnehagelærere handler om det samme som for lærerne i 2014. Det handler om nok tid til hvert barn og hver elev. For oss er det en like viktig og høyt prioritert sak som det var for lærerne.

– Hvis vi er nødt til å ta det inn i tariffoppgjøret, kan barnehagelærerne forvente samme støtte fra forbundet som lærerne i skolen gjorde. Men først skal saken behandles i nemnda, sier hun.

 

– Ingen skjerming

Valås hadde håpet på en enighet og at KS skulle se at det kun er små grep som måtte gjøres for å få en slik enighet.

– Den avtalen vi har i dag, er et resultat av en nemndskjennelse, og den er ikke på noen som helst måte til barns beste. Barnehagelærerne trenger nå en arbeidstidsavtale som kunne stått seg over tid, sier Valås.

KS vil forlenge avtalen. Det er Utdanningsforbundet uenig i.

– Hvis man blir enige om å fortsette avtalen slik den er i dag, hvordan vil det gå ut over ansatte og barn?

– Ankepunktet med dagens avtale er at den gir ikke nok tid til for- og etterarbeid, og den gir ingen skjerming av denne tiden. Vi ser derfor ofte at denne tiden blir brukt som salderingspost i kommuner med dårlig økonomi. Konsekvensen er at det er barnehagebarna som betaler prisen gjennom et dårligere pedagogisk tilbud, sier Valås.

 

– Må jobbe i forkant av nemnda

Hun peker på at det i den siste undersøkelsen fra forbundet fremgår at tiden til for- og etterarbeid, når den ikke er skjermet, brukes til å dekke opp for fravær og når det er mangel på vikarer.

– Det er den tiden som først ryker, sier Valås.

KS mener kravet fire timer til eget arbeid og ytterligere to timer til samarbeid i realiteten vil kunne frata det øvrige personalet viktig tid sammen med barnehagelærerne.

Hvis man ikke godtar kjennelsen fra nemnda når den kommer, kan saken bli en del av tariffoppgjøret. Det viste seg å være problematisk i 2014.

– Plan A for oss var å få til en forhandlingsløsning. Det gikk ikke. Nå skal saken til nemnd. Da har vi fokus på å jobbe i forkant av nemnda, og vi må tro at nemnda kommer fram til en avtale som begge parter kan akseptere, sier Valås, og fortsetter:

– Skjer ikke det, må vi ta konsekvensene av det. Da er det en mulighet å ta saken inn i tariffoppgjøret. Men det viktigste for oss nå er å prioritere arbeidet slik at nemnda skal komme med en løsning vi kan akseptere.


Les også: Brudd i arbeidstidsforhandlingene for barnehagelærerne

 

Powered by Labrador CMS