– Dommen svarer ikke på alle spørsmåla vi har rundt bruken av koden for pedagogisk leder, sier Steffen Handal, som vil diskutere dommen i Arbeidsretten med KS. Foto: Stortinget

Handal vil diskutere arbeidsrettsdommen om ped.ledere med KS

- Følgene av at Arbeidsretten ikke støtta oss i hvordan koden for pedagogisk leder skal brukes, de er uklare. Men jeg tror ikke konsekvensene blir store, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal

Publisert

Fredag avsa Arbeidsretten dom i saka som Utdanningsforbundet hadde anlagt mot KS, kommunenes interesseorganisasjon.

Utdanningsforbundet stevna KS for Arbeidsretten fordi de mente at arbeidsgiver har plikt til å plassere barnehagelærere som pedagogiske ledere dersom de har oppgaver, ansvar og funksjon slik barnehageloven stiller krav om for de pedagogiske lederne.

Arbeidsretten støtta KS, som hevda at det er arbeidsgiver som, ut fra en konkret vurdering av ansvar og oppgaver den ansatte skal fylle, skal bestemme om barnehagelæreren skal ha stillingskoden pedagogisk leder eller ikke.

– Så hva gjør dere nå, Steffen Handal?

– Vi konstaterer at vi nå har fått en avklaring av dette spørsmålet, som vi har båret med oss siden midten av nittitallet. Nå skal vi diskutere med våre tillitsvalgte hvordan vi kan arbeide videre med dette i tariffarbeidet, i utdanningspolitikken og i vårt interne arbeid. Vi må også sette oss ned med KS og diskutere dommen.

– Hva er det å diskutere?

– Dommen svarer ikke på alle spørsmåla vi har rundt bruken av koden for pedagogisk leder. Den endrer heller ikke på at innplassering og lønn skal samsvare med oppgaver, ansvar og funksjoner til en pedagogisk leder. Nå må vi analysere av hva konsekvensene av dommen blir. Vi skal også diskutere hvordan vi skal se dette i relasjon til både barnehageloven, og til andre spørsmål, som rekruttering, sier Steffen Handal.

 

 

Powered by Labrador CMS