Utdanningskomiteen ber regjeringen utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. Ill.foto: kmb43xgame/Free Images

Nå blir det nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere

En samlet utdanningskomité på Stortinget ber regjeringen utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere. Rammene skal sikre at alle nyutdannede lærere omfattes av ordningen.

Publisert

 

 

«Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning».

Slik lyder innstillingen fra utdanningskomiteen etter at SV fremmet et representantforslag i fjor høst. Innstillingen skal behandles i Stortinget, men vedtaket her følger som regel flertallets innstilling. 

 

Berømmer Pedagogstudentene

SV-leder Audun Lysbakken sitter i utdanningskomiteen og berømmer Pedagogstudentene for innsatsen med å overbevise Stortinget.

– Dette er et stort og viktig skritt for å få på plass en likeverdig veiledningsordning av høy kvalitet. Jeg forventer at de nasjonale rammene også følges av ressurser fra regjeringen, sier Lysbakken i en pressemelding.

Arbeiderpartiets Christian Tynning Bjørnø er også svært fornøyd med at partiene nå er enige om en veiledningsordning.

– Det er alvorlig at en av tre nyutdannede lærere slutter i skolen innen fem år. Mange opplever et «praksissjokk» som de ikke får nødvendig veiledning til å håndtere. Nå må Røe Isaksen komme raskt i gang med oppfølgingen og sørge for at nye lærere får den oppfølgingen de trenger, sier Bjørnø.

Hva veiledningen skal bestå i og hvordan den skal organiseres, skal avklares mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og kommuneorganisasjonen KS.

– Det finnes mye god, lokal oppfølging, men det er også kommuner som ikke har noe system for dette i det hele tatt. Vi ønsker å ansvarliggjøre kommunene, sier Høyres utdanningspolitiske talsmann Kent Gudmundsen til NTB. 

 

Forventer at kommunene følger opp

Leder i Pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen, sier dette er en seier for alle nyutdannede lærere i barnehage og skole i dag og i framtiden.

– Vi tror dette vil være med å sikre at flere av de nyutdannede lærerne blir i jobben, sier Bentzen.

De har lenge jobbet med å få nasjonale rammer for en veiledningsordning.

– Nå skal disse rammene utarbeides i samarbeid med partene, som også inkluderer kommunene. Det mener vi er lurt for å sikre en god gjennomføring av dette ute i kommunene, sier Bentzen.

– Tror dere kommunene vil følge opp dette på en skikkelig måte?

– Det har vi store forventninger til. Fastsatte nasjonale rammer vil gi økt press på gjennomføring fra de ulike partene, også kommunene. Så vi tar det som en selvfølge at kommunene vil følge opp dette på en mye bedre måte framover enn det som gjøres på mange steder i dag, sier Bentzen.

 

Saken ble oppdatert 15.02.17 kl. 08:15 med kommentar fra Ap og kl 09.15 med kommentar fra Høyre.

 

Powered by Labrador CMS