Har du blitt smittet av covid-19 kan det utløse erstatning.
Har du blitt smittet av covid-19 kan det utløse erstatning.

Har du fått korona, kan du få yrkesskadeerstatning

Covid-19-sykdom inngår nå blant sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet har fått inn en del meldinger fra Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS). I oversikten på 15 personer er det per i dag ingen lærere, men i hovedsak personer som jobber i helsevesenet.

Endret 1. mars

– Oversikten er imidlertid på ingen måte dekkende for det faktisk antall smittede, sier Tone Eriksen, overlege ved avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet til utdanningsnytt.no.

Hun sier at, hvis det er sannsynlig at man er smittet på arbeidsplassen er covid-19 å regne som en yrkessykdom.

– Reglene for yrkesskade i folketrygdloven og yrkesskadeloven er endret fra og med 1. mars slik at covid-19 sykdom også inngår blant sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning, sier hun og presiserer.

– Dette gjelder primært helsepersonell.

– Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ifølge regjeringen.no i april.

38 i Danmark

Folkehelseinstituttet er i startgropen av et prosjekt der de skal kartlegge smitterisiko for helsepersonell i forhold til andre yrkesgrupper.

– Det kan virke som mange helsepersonell er smittet, men det kan være at det ikke stemmer gitt at de ble prioritert for testing, samt forhold som kan ha påvirket smitte, sier hun.

I Danmark har minst 38 lærere registrert covid-19 som arbeidsskade hos det danske arbeidstilsynet. Tilsynet har fått inn over 1000 registreringer, men få av dem er altså fra lærere.

Folkeskolen.dk skriver at flere registreringer fra ansatte i utdanningssystemet kan være på vei.

I Norge har det altså ikke kommet inn noen registrerte korona-tilfeller til RAS. De 15 registrerte er 4 sykepleiere, 3 allmennleger, 2 andre pleiemedarbeidere, 2 renholdere, 1 psykolog, 1 person som jobber på ambulanse, 1 konduktør og en annen person som er registrert som «andre administrative ledere».

Powered by Labrador CMS