Stadig flere kvinner i toppstillinger

Kvinneandelen i faglige toppstillinger, som professorer og dosenter, fortsetter å øke med et prosentpoeng slik det har gjort de siste ti årene. Nå er andelen på 28,2.

Av de statlige institusjonene har Høgskolen i Oslo og Akershus og Kunsthøgskolen i Oslo høyest kvinneandel i faglige toppstillinger, begge med 46,2 prosent.

Institusjonene med størst økning fra 2015 til 2016 er Høgskolen i Østfold (5,9 prosentpoeng) og Universitetet i Agder (5,7 prosentpoeng).

– Vi er selvsagt glade for at kvinneandelen vokser i faglige toppstillinger. Samtidig ser vi det fortsatt er langt igjen. Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, og det bør gjenspeiles også i professor- og dosentstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Flere med mastergrad fullfører på normert tid

Tilstandsrapporten for høyere utdanning i 2017 viser at cirka 44 prosent av de som startet på mastergrad i 2014 fullførte på normert tid. Til sammenlikning var det nesten bare 40 prosent av de som begynte på en mastergrad i 2013 som gjorde det samme.

Men en stor andel av studentene trenger fortsatt lengre tid enn tiltenkt for å fullføre studiene. Særlig på bachelornivå.

– Det er uheldig ettersom det binder ressurser ved institusjonene, og er kostbart for den enkelte. Et år ekstra betyr i de fleste tilfeller både et ekstra år med studielån, og et år med tapt arbeidsinntekt, sier Røe Isaksen. 

 

Større andel av studentene har vært på utveksling

Blant studentene som tok en grad i Norge i 2016, hadde 15,4 prosent av dem vært på utveksling. Det er en liten økning fra 2015 da 14,9 prosent av studentene hadde vært utenlands i forbindelse med studiene.

– Regjeringen vil at flest mulig norske studenter skal ha et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet. Et lengre utenlandsopphold gir nye impulser og bidrar til kvalitetsheving i utdanningene både hjemme og ute, mener Røe Isaksen.

Målet til regjeringen er at minst 20 % av studentene skal ha hatt et utenlandsopphold i forbindelse med studier innen 2020.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017 viser også at rekordmange norske studenter har reist ut med Erasmus-stipend til Europa. Mens rundt 1750 norske studenter årlig har reist ut i Europa med Erasmus-stipend i lomma de siste fem årene, dro hele 2248 studenter ut i 2016. Det er en økning på 27 prosent sammenliknet med 2015, og ny norsk Erasmus-rekord.

Powered by Labrador CMS