Høye lederlønninger og konsulentbruk er tema under dagens høring. Her er direktør i Utdanningsetaten, Marthe Gerhardsen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på vei til pressekonferanse tidligere i høst.

Knallharde fronter i høring om Oslo–skolen

Konsulentbruk, høye lederlønnstillegg og oppsigelser i Utdanningsetaten er tema i en femtimers høring i Oslo bystyre i dag. Høyre kommer også til å spørre om elevresultater og voldshendelser.

Publisert Sist oppdatert

Det er partiet Rødt som tok initiativ til høringen, som nå er i gang i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Utdanningsnytt følger sendingen og snakket også med noen av politikerne i forkant av høringen.

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Mehmet Kaan Inan, sier de vil stille "tøffe, kritiske spørsmål" både om omorganiseringsprosessen i Utdanningsetaten i Oslo, om fallende elevresultater på nasjonale prøver og rapporter fra både Arbeidstilsynet og Utdanningsetaten om flere volds– og trusselhendelser i Oslo–skolen.

– Vi har sett en femdobling av antall volds– og trusselhendelser i Oslo–skolen siden 2016. Nå vil vi vite hva slags tiltak Utdanningsetaten har tenkt å sette inn. Skolen skal være et trygt sted å være for både elever og ansatte. Og så er vi vi opptatt av hva som skjer med læringsmiljøet etter at Læringsmiljøteamet sa opp i protest. I tillegg har vi fått vite at en ressursgruppe av miljøarbeidere som rykket ut til alvorlige hendelser nå er lagt ned i forbindelse med omorganiseringen, sier Inan.

Han er også urolig for at store foreslåtte budsjettkutt kan gjøre situasjonen enda vanskeligere.

– Hva mener Høyre bør gjøres for å bekjempe vold og trusler i skolen?

– Vi har kommet med en rekke forslag som flere miljøarbeidere i skolen, kameraovervåking av fellesarealene og utvisning i kortere eller lengre perioder. Det siste tiltaket skal selvsagt bare brukes i ekstreme tilfeller. Men det å utøve vold mot lærere eller elever må få konsekvenser, sier han.

Må følge opp pålegg

Inan viser også til at ni skoler har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om at de må kurse personalet i hvordan de skal håndtere volds– og trusselsituasjoner. Denne opplæringen har skolene plikt til å gjennomføre etter opplæringsloven.

– Utdanningsetaten har nå tegnet en ny samarbeidsavtale med politiet for at de skal være tettere på. Hva mener du om det?

– Her er det snakk om 2500 alvorlige volds– og trusselhendelser i 2019. Politiet har ikke mulighet til å rykke ut til alle disse, så her må det jobbes på andre måter, sier Inan.

– Utdanningsetaten jobber nå med laget rundt eleven og vil etablere nærmiljøskoler i bydelene med tett samarbeid mellom skoler, idrettslag og foreldre. Hva mener du om det?

– Det høres ut som et godt tiltak, så jeg vil gjerne vite mer om hvor langt de er kommet med det.

Også svake elevresultater på 5. trinn på nasjonale prøver publisert i 2020 opptar Høyre.

– Dette er elever som begynte på 1. trinn, under Inga Marte Thorkildsen, så her må hun svare på hva som har skjedd med resultatene på hennes vakt, mener Inan.

Arbeiderpartiet er helt uenig

Arbeiderpartiets tre medlemmer i Kultur– og utdanningskomiteen er helt uenig. Kamzy Gunaratnam, Henrik Dahl Jacobsen og Farukh Qureshi mener Høyre krisemaksimerer.

– Høyre er opptatt av å koble populistiske medieutspill om konsulentbruk og høye lederlønningstillegg i Utdanningsetaten i Oslo til dårlige resultater for elevene. Det henger jo ikke sammen, sier varaordfører og Arbeiderparti–politiker Kamzy Gunaratnam

Hun mener Høyre burde være langt mer opptatt av de gode faglige resultatene og av hvordan Oslo kommune kan få flere søkere til yrkesfagene.

– Oslo er det fylket i landet som har færrest søkere til yrkesfag. Det bør bekymre Høyre. For flere bransjer etterlyser fagarbeidere. I stedet for å kommentere på populistiske utspill i media, mener jeg Høyre burde kommet med å konkrete forslag til for eksempel hvordan Oslo–skolen kan øke rekrutteringen til yrkesfag, sier hun.

– Er det ikke kritikkverdig med penger til konsulentbruk og høye lederlønnstillegg nå?

– Poenget er at de administrative lønnstilleggene ikke ble gitt på noen annen måte da Høyre og Venstre ledet byrådet og konsulentbruken lå på et langt høyere nivå. Det Utdanningsetaten gjør nå er å gi de tillitsvalgte en sterkere rolle rundt forhandlingsbordet. Det mener vi er bra.

– Hva vil Arbeiderpartiet prioritere?

– At vi ikke bare skal ha en puggeskole, men en skole som skaper gode samfunnsborgere. Da trengs det et mangfold av fagtilbud, sier hun.

Resultatene daler ikke

Henrik Dahl Jacobsen mener Høyre bør glede seg over at resultatene i Oslo–skolen er gode og at konsulentbruken er halvert siden det rødgrønne byrådet tok over.

– Vi står nå midt i en pandemi. Likevel gjør lærerne en kjempeinnsats og elevene har gode resultater på mange ulike tester og prøver. Men det passer ikke inn i Høyres og Venstres fortelling om Oslo–skolen. Andelen som fullfører og består videregående i Oslo har økt år for år, sier han.

– Vi har også en økning i karaktersnittet i samtlige fellesfag på ungdomstrinnet, eksamenskarakterene har økt. Og på nasjonale prøver samlet skårer Oslo–elevene fortsatt best i landet. Skoleforskere ved NTNU skrev nylig at de ikke ser en nedgang i resultater, men snarere en oppgang, sier han.

Han legger også vekt på at fritaksprosenten har gått ned. I tillegg avslørte VG at det under det forrige byrådet ble øvd til kartleggingsprøver og at prøvene ble brukt til sammenligning av resultater, stikk i strid med hvordan Utdanningsdirektoratet skriver at prøvene skal brukes.

Respekt for partene

Farukh Qureshi er opptatt av at byrådet tok ansvar da det ble avdekket fryktkultur og manglende ytringskultur i Utdanningsetaten i Oslo. Det ser nå ut til at Høyre og Venstre har glemt at det var bakgrunnen for omorganiseringen, sier han.

– Videre har det vært viktig for oss å ha respekt for partene i arbeidslivet under omorganiseringsprosessen. Vi hegner om den norske modellen og samarbeidet med de tillitsvalgte. Vi har vært opptatt av at parene sammen må følge opp arbeidsmiljørapportene som kom og finne fram til gode løsninger.

– Etter Dagbladets oppslag kom det kritikk av for tette bånd mellom Utdanningsforbundet Oslo, utdanningsdirektør Marte Gerhardsen og byråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hva mener du om det?

– Jeg mener det er en viktig oppgave for alle oss som er tillitsvalgte, jeg er tillitsvalgt selv, å ha en tett dialog med arbeidsgiver og politisk ledelse for å kunne finne fram til gode samarbeidsløsninger og oppnå best mulig resultater for medlemmene. Dette er ikke noe nytt, sier han.

Qureshi sier tilbakemeldingen fra fagforeningene som har deltatt på møter rundt omorganiseringen av Utdanningsetaten sier at de nå er godt ivaretatt.

Powered by Labrador CMS