– Fagbrev på jobb er en ordning som imøtekommer voksnes behov, sier statssekretær Kristina Torbergsen i Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen viderefører ordningen med fagbrev på jobb for voksne

Det å gi voksne mulighet til å ta «fagbrev på jobb», med lønn, er en etterspurt ordning i fylkeskommunene. Derfor videreføres ordningen i 2022, sier statssekretær Kristina Torbergsen (Ap).

Publisert

– Voksne er en sammensatt gruppe med svært ulike faglige og sosiale forutsetninger for å kunne delta i opplæring. Derfor er det utviklet flere veier til fag- eller svennebrev for denne gruppen og senest «Fagbrev på jobb». Ulike ordninger for å ta fag- og svennebrev utfyller hverandre for å kunne imøtekomme flere voksnes behov, sier Kristina Torbergsen (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Høyres stortingsgruppe er for tiden i gang med å se på tiltak som gjør at flere voksne får mulighet til å fullføre videregående opplæring. Ett av tiltakene de foreslår, er å gi alle fylker plikt til å tilby ordningen med «fagbrev på jobb». Nå får de støtte fra regjeringspartiene.

– Forutsetter samarbeid

Utdanningsnytt har spurt statssekretær Kristina Torbergsen om dette er en ordning som også regjeringspartiene støtter. Det får vi bekreftende svar på. Dermed er det tverrpolitisk enighet om at dette er en ordning det skal satses på videre.

Høyres Jan Tore Sanner, sa til Utdanningsnytt før helgen at tiltaket bidrar til å konkretisere fullføringsreformen. Torbergsen er i likhet med Sanner opptatt av at voksne har litt andre behov enn elever som kommer rett fra ungdomstrinnet.

– «Fagbrev på jobb» er en ordning beregnet på voksne som allerede er i jobb. Dette er ikke et opplæringsløp man søker seg til på vanlig måte, men en ordning som forutsetter et samarbeid mellom arbeidsgiver, den enkelte ansatte og fylkeskommunen, sier Torbergsen.

Viderefører pengestøtte

På spørsmål om hvilken erfaring fylkeskommunene har med «Fagbrev på jobb», sier hun at dette er blitt en populær og etterspurt ordning. Den gir den voksne mulighet til å oppnå fag- eller svennebrev samtidig som de er i vanlig lønnet arbeid. På den måten er de sikret penger til livsopphold under opplæringen.

På grunn av den store etterspørselen, har fylkeskommunene fått 46 millioner ekstra over statsbudsjettet for både 2020 og 2021 for å kunne tilby flere «fagbrev på jobb». Denne bevilgningen er videreført i 2022, påpeker statssekretæren.

Powered by Labrador CMS