Miljøpartiet de grønne i Oslo skal involvere sine bydelslag i debatten om en ny inntaksmodell, sier bystyremedlem Rauand Ismail.

Byrådspartiene avgjør snart om de går for ny inntaksmodell i Oslo

De tre byrådspartiene skal behandle ny modell i sine representantskapsmøter. Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet avgjør i mars. Miljøpartiet de grønne i mai.

Publisert Sist oppdatert

I februar sendte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), ut et notat til Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo der tre ulike inntaksmodeller er vurdert, en progresjonsmodell, en modifisert karaktermodell og en blandingsmodell.

Selv går Eidsvoll inn for blandingsmodellen. Med blandingsmodellen tas halvparten av elevene inn på bakgrunn av grunnskolepoeng, som i dag. Den andre halvparten tas inn fra fem karakterintervaller. Det gjør at alle elever har en større mulighet til å velge mellom alle Oslos 22 videregående skoler, skriver byrådet. Snittet på de mest populære skolene går da litt ned.

Arbeiderpartiet først ute

Først ut til å behandle saken om ny inntaksmodell til de videregående skolene i hovedstaden, er Oslo Arbeiderparti. De tar opp saken i sitt representantskapsmøte 26. mars.

Oslo Arbeiderparti har satt ned et et eget utvalg ledet av bystyrerepresentant Ubah Aden. Hun er Oslo Arbeiderpartis fraksjonsleder og sitter i Kultur- og utdanningsutvalget. Utvalget hun har ledet i partiet har laget ferdig en innstilling som vil bli presentert og debattert på representantskapsmøtet.

Les også: Høyre ut mot ny inntaksmodell i Oslo: - En gavepakke til private skoler

MDG avgjør i mai

Miljøpartiet de grønne i Oslo ønsket opprinnelig å beholde modellen med karakterbasert inntak. Men etter at byråden kom med sitt notat, der hun går inn for blandingsmodellen, har MDG bestemt seg for at de vil ta en ny debatt om hvilken inntaksmodell Oslos skoler bør ha. Til Utdanningsnytt sier utdanningspolitisk talsperson og medlem av Kultur- og utdanningsutvalget Rauand Ismail:

- Akkurat nå er det uavklart om det blir en ny inntaksmodell. Når våre tre byrådspartier har diskutert den foreslåtte modellen, vil vi kunne vite om og når en ny inntaksmodell vil bli lagt frem for bystyret. MDG har sitt representantskap 19. mai, og frem til da skal vi involvere bydelslagene våre og partiet bredt og lytte til fagfolk og ansatte som måtte ha meninger om inntaksmodellen.

SV håper på rask avklaring

Sosialistisk Venstreparti i Oslo skal ta opp forslaget til ny inntaksmodell på sitt representantskapsmøte 29. mars. På spørsmål til Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, om hva det betyr at MDG ikke avgjør før på sitt møte i mai, sier hun:

- Dette er en sak som selvfølgelig trenger en god forankring i alle de tre byrådspartiene. Vi har løpende kontakt om fremdriften i saken. Prosessen må ta den tiden det krever, men jeg håper på avklaringer så raskt som mulig.

Les også: Byrådet jobber for å finne en ny inntaksmodell til Oslos elever

Powered by Labrador CMS