Jan Tore Sanner i Høyre.

Høyre vil ikke gjøre barnehage billigere for alle

– Svært dårlig sosialpolitikk, tordner Arbeiderpartiet mot at Høyre vil droppe kutt i maksprisen for barnehageplass. Høyre vil istedet øke barnetrygden.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tallene da Høyre la fram sitt alternative statsbudsjett denne uka. 

Her prioriterer de blant annet en lærepakke på 125 millioner kroner, hvor noe av satsingen er å bruke 75 millioner kroner på å gjeninnføre lærerspesialistordningen.

Nå er alle tallene ute, og der kommer det også fram hvor de velger å kutte. 

En av de største innsparingene kommer ved å videreføre en makspris på 3000 kroner i barnehagen, noe regjeringen har kuttet til 2000 kroner i måneden fra august neste år. 

En annen stor innsparing er å droppe flere timer gratis SFO for 1. og 2. trinn. 

De to kuttene  utgjør rundt tre milliarder kroner totalt.

– Dårlig sosialpolitikk

– Med Høyres forslag om å fjerne gratis SFO for 1. og 2. klassingene og sette opp maksprisen i barnehage med 1000 kroner i måneden øker de utgiftene til barnefamiliene. Det er svært dårlig sosialpolitikk i dyrtida vi står i, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen, som mener Høyre hever terskelen for at barn kan delta i SFO og barnehage.

Elise Waagen (Ap).

Regjeringen har valgt å senke prisen for en barnehageplass med tusen kroner fra og med august neste år.

 – Jeg synes det er utrolig trist at Høyre ikke stiller seg bak en historisk satsing på barnehage, den største satsingen siden barnehageforliket, sier Waagen.

Vil øke barnetrygden

Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner, mener på sin side Høyres forslag er mer sosialt enn regjeringens budsjett.

– For det første vil flere lavinntektsfamilier få gratis kjernetid, og for det andre er det viktigere å satse på gode lærere, kvalitet og innhold i skolen enn å senke prisen i barnehagen for familier med vanlige og høye inntekter, sier Sanner.

Han understreker at de vil omdisponere pengene regjeringen bruker på å kutte maksprisen i barnehage til heller å prioritere økning i barnetrygden på 1000 kroner måneden for barn under 6 år.

– Det gjør at enda flere familier får styrket sin økonomi. Når vi øker barnetrygden treffer den også familier som allerede har gratis eller sterkt nedsatt barnehagepris og som ikke vil nyte godt av redusert makspris, sier Sanner.

Han bekrefter at de vil videreføre maksprisen for barnehageplass slik den er i dag.

– Men vi øker inntektsgrensen for å få gratis kjernetid fra 642.700 til 800.000 kroner. Dette vil gi 13 500 flere barn gratis kjernetid, sier Sanner.

Han viser også til at de fortsatt vil ha seks timer gratis SFO på 1. og 2. trinn.

–  Barnehage og SFO bør først og fremst gjøres billigere for dem som trenger det mest, og ikke smøre pengene tynt utover, sier Sanner.

3000 nye barnehageplasser

Høyre ønsker også å bruke 200 millioner kroner på at desemberbarna skal få rett til barnehageplass når de fyller ett år. Slik systemet er i dag, har ikke barn født i desember rett på barnehageplass før i august året etter de fyller ett år. 

I praksis betyr det at idet foreldrene ikke har mer foreldrepermisjon igjen, kan det fortsatt være lenge til de får barnehageplass, hvis barnet er født på feil tid av året. Mange ender derfor med å måtte ta ulønnet permisjon i uker og måneder før de får barnehageplass.

Tilbake i 2016 og 2017 ble en tilsvarende rett gitt til barn født i september, oktober og november.

Arbeiderpartiet mener imidlertid Høyre ikke har riktig prislapp på et slikt tiltak. Tidligere i høst viste en beregning fra Kunnskapsdepartementet at det vil koste rundt 440 millioner kroner å utvide opptaket til også å gjelde desemberbarna. 

Ifølge departementet vil en slik endring utgjøre et behov for rundt 3000 nye barnehageplasser, noe som også fører til behov for flere ansatte.

Elise Waagen i Ap mener også bemanningssituasjonen i barnehagene gjør at det er svært vanskelig å gjennomføre en utvidelse nå.

– Høyre serverer tomme løfter uten å ta innover seg situasjonen i mange barnehager. Barnehager forteller om at de må kutte åpningstider, om tøffe dager og vanskeligheter med å få tak i vikarer. Selvsagt er drømmen et løpende barnehageopptak, men det Høyre glemmer er at en utvidelse av opptak også krever flere ansatte, sier Waagen, som mener det er uansvarlig å love utvidet opptak før bemanningssituasjonen er løst.

Jan Tore Sanner i Høyre mener de 200 millionene er tilstrekkelig for å starte en innfasing av opptak for desemberbarna.

– Mange kommuner har dessuten allerede ordninger for fleksibelt barnehageopptak, sier Sanner.

 

 

Powered by Labrador CMS