Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes. Utvalgsmedlem Martin Henriksen støttet mindretallet som vil dempe leksepress, men gi lærere metodefrihet. Foto: Marianne Ruud
Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes. Utvalgsmedlem Martin Henriksen støttet mindretallet som vil dempe leksepress, men gi lærere metodefrihet. Foto: Marianne Ruud

Ap vil beholde leksene og innføre gratis skolemat

Arbeiderpartiet ønsker å beholde leksene i skolen, og vil også jobbe for å innføre et gratis skolemåltid i grunnskolen.

Publisert

Det ble klart på partiets landsmøte søndag. På forhånd var det diskusjoner internt om partiet skulle gå inn for å avvikle lekseordningen, eller beholde den.

Hjemmelekser forsterker de sosiale forskjellene i skolen, var et argument Hoda Imad fra AUF trakk fram under fredagens debatt, melder NTB.

Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes. Utvalgsmedlem Martin Henriksen støttet mindretallet som vil dempe leksepress, men gi lærere metodefrihet.

– Dette vedtaket ble vel akkurat slik du hadde ønsket deg, Martin Henriksen, ja til en sterkere satsing på skolefritidsordningen, ja til offentlig betalt skolemat og et kompromiss på lekser?

– Ja, på dette landsmøtet har vi fått gjennom et forslag som sier at vi skal bedre kvaliteten og få ned prisen på SFO, vi skal satse på statlig og kommunal finansiering av skolemat til alle barn i grunnskolen og så fant vi til slutt fram til et forslag som gjør at det ble en veldig bre enighet om lekser. Det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Henriksen.

 

Kompromiss omkring lekser

– Vi vil ikke avskaffe lekser, men leksepresset enkelte elever opplever må dempes. Jeg vet at lærerne selv ønsker å sørge for at elvene ikke får lekser de ikke mestrer, eller som tar for mye tid. Så derfor vil Ap sikre rammene for at det skjer, med ressurser til flere lærere med bedre tid. I tillegg er vi opptatt av lærernes metodefrihet, sier Henriksen til Utdanning. 

– Du har også sagt at såkalte skolelekser kan komme dersom heldagsskolen blir vedtatt?

– Hvis man skal innføre de såkalte skoleleksene, så må man innføre heldagsskolen først, og det har ikke Arbeiderpartiet sagt at vi skal innføre. Men det må være en målsetting at elever ikke får med seg for mye skolearbeid hjem. Vi må ha respekt for barn og unges fritid. Da må vi sørge for at leksene er tilpasset hver enkelt elev, slik at de ikke tar for mye tid. Det opplever jeg er prinsipper som lærerorganisasjonene er enige med oss i. 

Utdanningsforbundet var blant dem som på forhånd advarte mot å fjerne leksene. Også Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen var sterkt kritisk til forslaget, som ble oppfattet som å detaljstyre skolen.

Gratis skolemåltid

– Dere vil ha et offentlig finansiert skolemåltid til alle elever, men selv om Ap nå har satt av penger i sitt alternative budsjett, så har dere ikke full kontroll på hva kommunene gjør her? 

– Med Arbeiderpartiet i regjering ville dette blitt innført fra høsten. Men vi har jo lokaldemokrati i Norge, så i første omgang er jeg glad for alle offensive ordførerkandidater som vil gjøre dette i sin kommune selv om Høyre drar beina etter seg. Det er på tide å gi elever et sunt skolemåltid. Det gir bedre helse, bedre læring og det utjevner forskjeller. Ingen lærer godt på tom mage, sier Henriksen.

Forslaget om skolemat vil koste 2,3 milliarder kroner årlig går det fram av Aps alternative statsbudsjett.

Powered by Labrador CMS