Vennene Amina (til venstre), Goodness og Abdishakur trives på Aktivitets-skolen. Etter en økt med regning går turen til gymsalen, der det blant annet danses. Etter at det kom tilbud om gratis kjernetid i AKS, deltar nesten alle elevene på 1. trinn.
Vennene Amina (til venstre), Goodness og Abdishakur trives på Aktivitets-skolen. Etter en økt med regning går turen til gymsalen, der det blant annet danses. Etter at det kom tilbud om gratis kjernetid i AKS, deltar nesten alle elevene på 1. trinn.

Barnehagelærere er utviklingslærere for føsteklassinger

– Jeg liker pluss og minus, sier Abdishakur. – Jeg er glad i å danse, sier Goodness. – Jeg synes det er gøy med forming, sier Amina. De tre vennene går på Aktivitetsskolen på Rommen skole i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

En elevflokk har samlet seg på gangen i første etasje denne siste skoledagen før vinterferien. Snart stormer alle inn og fordeler seg på tre baser. Elevene, som går på 1. trinn, er i ferd med å avslutte skoledagen på Aktivitetsskolen (AKS).

Ekstra innsats

  • Byrådet i Oslo trapper opp innsatsen for elever på 1.–4. trinn ved å ansette flere lærere. De ekstra lærerstillingene skal brukes på skoler med stort mangfold, svake resultater over tid og behov for økt kompetanse.
  • Fra skolestart høsten 2016 ble det ansatt 35 nye lærere. Rommen, Veitvet, Mortensrud, Tøyen, Bjørndal og Vahl skoler fikk fem flere lærere hver. Disse skolene har også gratis kjernetid i Aktivitetsskolen.
  • Til skolestart høsten 2017 ansettes ytterligere 35 lærere. Byrådet har satt av 26,7 millioner kroner til dette. Disse lærerstillingene kommer i tillegg til de ekstra lærerstillingene på statsbudsjettet.

– Sett dere ned her, sier Sonia Güllü.

Hun er utviklingslærer som gir ekstra støtte til elever i matematikk.

Elevene setter seg på teppet på gulvet, de prater og klenger litt på hverandre, før alle etter hvert retter oppmerksomheten mot det læreren skal si.

– I dag skal vi ha bingo, og da er det mulig å vinne premier, sier hun.

– Ja! roper elevene.

Dette matematikkopplegget har de vært med på før. Utviklingslæreren repeterer kort reglene og deler ut ark med store ruter. Elevene fyller ut tall. For å få riktige svar og sette kryss i rett bingorute, må de klare å legge sammen tallene de får høre.

Hjelper hverandre

Venninnene Lena og Saliha sitter tett sammen.

– Jeg hjelper henne. Og noen ganger hjelper hun meg, sier Lena.

Hun holder armen rundt venninnen Saliha. De beveger fingrene, mens de regner ut de riktige summene.

Gabriel roper plutselig «Bingo». Han har fylt ut alle regnestykkene riktig og vinner en skriveblokk. Kompisen Jonas forteller at han har vunnet før.

Dagen avsluttes med at hver elev skal si noe pent til en av de andre. Amina sier at Gabriel er søt. Lena sier at Saliha er snill. Mange av barna holder rundt hverandre.

Dagens siste økt på AKS tilbringes i gymsalen. Jonas og Gabriel spurter over dit.

Tre venner setter seg rundt bordet for å fortelle hva de liker å gjøre. Abdishakur er glad i regning. Goodness liker forming. Amina liker tegning.

– Jeg danser gjerne til musikk fra hjemlandet mitt, Nigeria, sier Goodness. – Jeg liker å synge tsjetsjenske sanger, forteller Amina. – Jeg liker å høre på Markus og Martinus, sier Abdishakur. Så stormer de tre også til gymsalen.

Utviklingslærerne Sonia Güllü og Bushra Naheed er begge utdannete førskolelærere. De deler på førstetrinnselevene.

– Vi har ikke ordinær undervisning. Vår oppgave er å drive med læringsstøttende aktiviteter i nært samarbeid med klassekontaktene, sier Sonia Güllü.

Utviklingslærer Sonia Güllü har bingo med elevene på 1. trinn i Aktivitetsskolen. Barna regner ut riktig sum ved å telle på fingrene. Vinnerne får en skriveblokk i premie.
Utviklingslærer Sonia Güllü har bingo med elevene på 1. trinn i Aktivitetsskolen. Barna regner ut riktig sum ved å telle på fingrene. Vinnerne får en skriveblokk i premie.


Oslo-skoler med elevmangfold får flere lærere

For å gjøre en ekstra innsats på skoler med et stort mangfold av elever, satser byrådet i Oslo på flere lærerstillinger.

Rommen skolen har 765 elever, 93 prosent med et annet morsmål enn norsk. Nesten 40 prosent har vedtak om særskilt norskopplæring.

– Det som skiller vår lærersatsing fra den statlige, er at våre lærerstillinger kun går til skoler med spesielle utfordringer. Vi kaller det positiv forskjellsbehandling, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hun besøker Rommen skole 13. januar i forbindelse med at skolen har fått fem ekstra lærerstillinger dette skoleåret. De fem kalles utviklingslærere og har litt ulike ansvarsområder.

– De skal hjelpe elever på 1. til 4. trinn med behov for ekstra oppfølging, sier Dahl.

Ringerunde til foreldrene

Fra høsten 2016 har Rommen skole også kunnet tilby gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (AKS) for elever på 1. trinn. Fra høsten 2017 får elever på 2. trinn samme mulighet. For å få flest mulig elever til å delta, har personalet ved skolen informert foreldrene om hva elevene gjør på Aktivitetsskolen.

– Vi har ringt rundt til foreldrene. Det førte til at andelen elever som deltar på AKS har økt fra litt over halvparten til nesten alle. At så mange deltar, har mye å si både for skolemiljøet og for barnas læring, sier assisterende rektor Wenche Norum Lund.

– Vi har informert foreldrene om at elevene, i tillegg til å leke, har minst én læringsstøttende aktivitet hver dag. AKS betyr også mye for barnas språkutvikling, for vennskap og for å forebygge mobbing. Vi følger med på barnas faglige, sosiale og personlige utvikling og det er tett kontakt mellom utviklingslærerne og klassekontaktene, sier Lund.

I tillegg til flere lærere har byrådet også bevilget penger til fem tidlig innsats-veiledere. Rommen skole har mulighet til å benytte seg av dem.

Leker seg til regning og norsk

Under besøket på Rommen får Tone Tellevik Dahl møte utviklingslærerne Sonia Güllü, som gir ekstra støtte til elever i matematikk, og Bushra Naheed, som gir ekstra støtte i norsk. Hun får se hvordan Güllü lærer elevene å finne tiervenner, som går ut på at en elev med tallet 8 finner en elev med tallet 2. Naheed lar elevene bevege seg inn og ut av en ring de har dannet på gulvet, mens de utfører ulike oppgaver og forteller på norsk hva de gjør.

På 1. trinn jobber utviklingslærerne særlig med språkutvikling, musikk og læring gjennom lek. Utviklingslærerne kurser også andre lærere.

– Dette er en fin måte å bruke de ekstra lærerkreftene på, synes Tone Tellevik Dahl.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (til høyre), har fått gjennomslag for ekstra bevilgninger til flere lærere på skoler med stort mangfold. Rommen skole har fått fem ekstra lærere dette skoleåret. Her finner elevene tiervenner.
Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (til høyre), har fått gjennomslag for ekstra bevilgninger til flere lærere på skoler med stort mangfold. Rommen skole har fått fem ekstra lærere dette skoleåret. Her finner elevene tiervenner.Powered by Labrador CMS