Godt organisert skolehverdag reduserer bruk av ADHD-medisin

I skoler som legger vekt på positiv oppmerksomhet og en forutsigbar skolehverdag, er elevgruppa som tar ADHD-medisin redusert med 12 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det er forskerne Nicolai Topstad Borgen og Ivar Frønes fra Universitetet i Oslo som sammen med Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret som har kommet fram til dette.

– Positiv oppmuntring og en forutsigbar skolehverdag har redusert elevgruppa som tar ADHD-medisin med 12 prosent. Det ser ut til at den positive effekten for disse elevene fortsetter også etter at de har slutta på skolen, sier Nicolai Torpstad Borgen til Utdanningsnytt.

14 til 16 år

Forskerne har presentert resultata sine i Aftenposten. Der viser de hvordan de har sett på talla for hvor mange i aldersgruppa 14 til 16 år ved skoler som arbeider etter innsatsmodellen Pals. Den legger blant anna vekt på positiv oppmerksomhet og forutsigbarhet. Og her er det altså 12 prosent færre som har tatt ADHD-medisin enn ved andre skoler. Om lag 3,5 prosent av unge i denne aldersgruppa har ADHA, ifølge Borgen.

Langtidseffekt

Overfor Utdanningsnytt gjentar Borgen betydningen av forutsigbarhet og trygt skolemiljø for denne gruppa elever.

– Våre funn tyder på at et slikt skolemiljø har en langtidseffekt for disse ungdommene, sier Borgen. Forskerne har fulgt elevene fram til de er tjue år. Og forskjellene hadde holdt seg.

– Det har vært en tendens til å anta at miljøtiltak mot adferdsproblemer bare fungerer så lenge tiltaka fungerer. Men vår undersøkelse peiker mot at tiltaka er til hjelp også etter miljøskifte, sier Nicolai Topstad Borgen.

3 til 5 prosent av unge under 18 år har ADHD, ifølge ADHDNorge.

Powered by Labrador CMS