Varsel mot Marte Gerhardsens underdirektør

Uro i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Utdanningsetaten i Oslo.

Publisert

Varslingsrådet i Utdanningsetaten i Oslo kommune har mottatt et skriftlig varsel fra flere tillitsvalgte rettet mot avdelingsdirektør for PPT, Hanne M. Olsen, en av Marte Gerhardsen underdirektører, skriver Dagsavisen. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, Randi Hagen Eriksrud, i en e-post til avisen.

Les også: Oppgjøret med Søgnenregimet

Varselet, som er undertegnet av tillitsvalgte, omhandler kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Dagsavisen skriver at avisen også kjenner til muntlig varsel om fryktkultur og Hanne M. Olsens lederstil og måte å behandle ansatte på, av PPTs eget verneombud.

Dagsavisen har vært i kontakt med flere kilder i PPT som gir uttrykk for indre uro og utrygghet på arbeidsplassen, en opplevelse av krav om full lojalitet med lite rom for faglige meningsutvekslinger og motforestillinger. De nevner også en manipulerende lederstil med utpregede hersketeknikker.

Dagsavisen har forelagt opplysningene overfor Hanne M. Olsen, som har svart i en e-post:

– PPT har gjennomgått store endringer de siste årene. Det har vært en krevende endringsprosess, og jeg tar på alvor at det oppleves som vanskelig. Jeg er i dialog med tillitsvalgte og vil fortsette samtalene med ledere og ansatte hos oss om situasjonen, for å finne ut mer om hva dette handler om og hvordan vi kan få til et bedre samarbeid oss imellom for å løse det viktig oppdraget vi har i PPT.

Dagsavisen har også spurt Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen om når hun ble klar over at PPT-ansatte ikke opplever å ha et godt og trygt arbeidsliv, og hun har svart via e-post:

– I forrige uke ble jeg gjort oppmerksom på mer konkrete bekymringer knyttet til arbeidsmiljøet i PPT. Vi vil nå jobbe sammen med ledere og ansatte i PPT for å finne ut mer om hvilke utfordringer vi har og hvordan de kan løses, skriver Gerhardsen i sitt svar til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS