Annonse

«Mennesker med disse tilbøyelighetene trenger veiledning og hjelp før de begår seksuelle overgrep»

Seksuelle overgrep begått av ansatte i skole og barnehage representerer et alvorlig tillitsbrudd mellom barnet/den unge som blir utsatt for seksuelle overgrep og den voksne overgriperen.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Uttalelse i forbindelse med Utdannings artikler om seksuelle overgrep begått av ansatte i skole og barnehage.

Lærerprofesjonens etiske råd ser svært alvorlig på avdekkingen i Utdanning om seksuelle overgrep begått av lærere og ansatte i skole og barnehage. Alle lærere i Norge er i forpliktet på Opplæringsloven og Lærerprofesjonens etiske plattform. 

Seksuelle overgrep begått av ansatte i skole og barnehage representerer et alvorlig tillitsbrudd mellom barnet/den unge som blir utsatt for seksuelle overgrep og den voksne overgriperen. Det kan også bidra til å bryte ned det fundamentet av tillit skole og barnehage bygger sitt virke på. Barn og unge har krav på beskyttelse når de er i barnehagens og skolens varetekt.

Ved siden av å fordømme disse kriminelle handlingene vil rådet rette søkelyset mot forebygging. Artiklene i Utdanning viser med all mulig tydelighet at mennesker med disse tilbøyelighetene trenger veiledning og hjelp før de begår seksuelle overgrep. Derfor er åpenhet omkring og kunnskap om disse spørsmålene av stor betydning.

Lærerprofesjonens etiske råd ber også institusjonene som utdanner morgendagens lærere være seg sitt ansvar bevisst ved å tematisere konsekvensene av seksuelle handlinger mot barn og unge, samt konsekvensene av å ikke melde fra når en mistenker eller får informasjon om at en kollega begår seksuelle overgrep mot barn og unge. God lærerkompetanse innebærer ikke bare å kjenne sitt fag, men også ha en solid etisk forankring slik at man forvalter sine arbeidsoppgaver i samsvar med interessene til de barna og elevene man har ansvaret for. God kjennskap og innsikt i lærerprofesjonens etiske plattform er et svært godt utgangspunkt for en god etisk praksis i skolen.

 

  • Alexander Meyer er rådsleder i Lærerprofesjonens etiske råd

 

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Fakta

Dette innlegget er også publisert i Utdanning nr.1/2017

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette innlegget er også publisert i Utdanning nr.1/2017