Annonse

Er kollektive avtaler gått ut på dato?

Den langvarige streiken som Akademikerne gjennomførte i høst, viste oss verdien av å ha en kollektiv avtale.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Striden handlet om legenes arbeidstidsordninger; Spekter ønsket å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser. Det vil si at vaktplan avtales med den enkelte lege og ikke lenger med de tillitsvalgte. Dette innebærer en endring i maktbalansen mellom partene, da det dreier seg om styringsrett og medbestemmelse, det vil si mer makt til arbeidsgiver. 

Kalle Moene, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, uttalte i nettutgaven av Dagsavisen 8. september at dette er brudd med en lang tradisjon i norsk arbeidsliv, og innebærer en individualisering av ansettelsesforholdet som tidligere har vært basert på kollektive avtaler. Han sier også at det er klar forverring av arbeidsforholdet når arbeidsgiver pålegger individuelle arbeidsplaner på bekostning av de kollektive. 

Mange vil nok synes det er besnærende selv å avtale arbeidsforhold og lønn. Et langt liv som tillitsvalgt i diverse lærerorganisasjoner gjør meg imidlertid svært skeptisk til en slik individualisering av lønns- og arbeidsvilkår. En kollektiv avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening innebærer et større vern for den enkelte arbeidstaker, legger mindre press på midlertidige ansatte og vikarer og fremmer et bedre arbeidsmiljø. Men det må være en sentral avtale som sikrer rettighetene uavhengig av økonomi og lokale forhold. En kollektiv avtale omfatter alle medlemmene og det forplikter tillitsvalgte og medlemmer til å etterleve avtalen. 

Jeg tror heller ikke flertallet av medlemmene i Utdanningsforbundet ønsker en slik individualisering. Den store motstanden i organisasjonen mot lokal lønn viser dette. Fellesskap, solidaritet og samhold er en forutsetning for en fagforening og har også vært viktig for framveksten av velferdsstaten. 

Så kjære yrkesaktive fagforeningsvenner: Slutt opp om de kollektive avtalene! De er absolutt ikke gått ut på dato. Som lærerpensjonist er jeg glad for at tjenestepensjonen er en kollektiv avtale.

 

  • Unni E. Hegstad er medlem av sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet

 

Fakta

Dette innlegget er også publisert i Utdanning nr.1/2017

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

Dette innlegget er også publisert i Utdanning nr.1/2017