Annonse
Debatt

«Nedgang i søkertall gir grunn til bekymring»

20. april kom tallene fra Samordna opptak som viste hvor mange søkere som har meldt sin interesse for de ulike studietilbudene. Gledelig nok er det totalt sett en økning i antall søkere, mens det er færre søkere til grunnskolelærerutdanningene.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Det gir grunn til bekymring, selv om kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forsøker å framstille det så lite negativt som mulig. Nedgangen er kanskje mindre enn noen hadde fryktet, men den er der like fullt. For grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. trinn er nedgangen mindre enn den var i fjor, mens grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10 trinn har snudd fra oppgang i fjor til nedgang i år. Det er også færre som vil bli faglærere, mens det igjen er en klar økning i søkningen til lektorutdanningen. Positivt er det også at det er flere søkere til lærerutdanningene i Nord-Norge, det trengs virkelig.

Vi ønsker ikke å svartmale situasjonen, men det er viktig å sørge for god rekruttering til læreryrket framover. Det er mange lærere som nærmer seg pensjonsalder, og det er også et bredt politisk ønske om å øke lærertettheten her i landet – selv om det er ulike oppfatninger om hvordan det skal gjøres. Frafallet i norsk skole skal reduseres og alle er enige om at vi trenger både gode lærere og et høyt antall nye lærere i årene framover. I fjor sa kunnskapsministeren følgende i en pressemelding da søkertallene ble kjent: - Jeg er bekymret for nedgangen i søkningen til grunnskolelærerutdanningen 1-7. Dersom søkningen til denne utdanningen ikke bedrer seg etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning neste år, vil vi vurdere å sette inn særskilte tiltak. De tiltakene bør kunnskapsministeren vurdere å sette inn snarest - i tillegg til det tiltaket som ble varslet før påske om å ettergi deler av studielånet for nye lærerstudenter.

Det som er svært gledelig å lese i årets melding fra Samordna opptak, er den klare økningen i antall søkere til barnehagelærerutdanningen. Økningen er på neste 8 prosent, og det innebærer konkret at det er over 200 flere søkere til denne utdanningen. Vi så den samme tendensen i fjor, men da var økningen bare halvparten så stor som den er i år. Samtlige partier snakker varmt om barnehagenes betydning, og det er også et klart ønske om å øke andelen barnehagelærere i norske barnehager. Derfor må denne utviklingen følges nøye framover slik at vi får fortsatt mange søkere – og gjerne enda flere menn enn det vi ser i år.

Så blir det spennende å se hvordan det endelige opptaket blir til de ulike studiene når vi kommer ut i juli måned og fram til studieåret starter i august. Søkertall er slett ikke det samme som opptakstall.

 

  • Knut Hovland er ansvarlig redaktør for Utdanning og utdanningsnytt.no

 

Lik Første steg på Facebook

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!