Annonse

Fylkeslagsleder i Troms, Thomas Nordgård, håper det kommer flere tilbud som det i Finnsnes. Foto: Tom Egil Jensen

– Har lenge ønsket oss et mangfold av lærerutdanninger

Utdanningsforbundet i Troms er fornøyd med at det utdannes lærere lokalt.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

– Vi er fornøyd med at det opprettes lærerutdanninger lokalt, slik at folk kan bo hjemme og samtidig ta en utdanning, sier leder for Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

Fylkene i nord sliter med å få tak i nok lærere.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at andelen ansatte i grunnskolen som bare har videregående skole, er høy i nord. I tillegg kommer det frem i GSI, Grunnskolens Informasjonssystem at det er mange ansatte i skolen de de tre nordligeste fylkene, som ikke oppfyller kompetansekravene. 

I Finnmark dekkes 9,5 prosent av årsverkene av ansatte som ikke oppfyller de nye kompetansekravene om fordypning i sentrale undervisningsfag. I Troms er det 6 prosent og i Nordland 6,9 prosent.

Thomas Nordgård er positiv til desentraliserte utdanningstilbud. Men er opptatt av kvaliteten på utdanningen.

– Det er viktig at det stilles samme kvalitetskrav til utdanninger som er nett- og samlingsbasert, som det gjør til de stedlige studiene, sier han.

 

Håper flere følger Finnsnes

Nordgård er heller ikke redd for at det lokale tilbudet på Finnsnes skal ramme universitetene i Tromsø eller Bodø.

– Det finnes ikke noe empiri på dette feltet, men vi har skjønt at det her dreier seg om folk som ellers kanskje ikke ville tatt utdanning, sier Nordgård.

 

Fylkeslagslederen håper det kommer flere tilbud som det i Finnsnes, og han har ett ønske til:

– Jeg skulle ønske at Universitetet i Tromsø kunne tilby denne typen nett- og samlingsbasert lærerutdanning. UiT er jo vårt universitet, og det har jo som samfunnsoppdrag å forsyne landsdelen med fagfolk, sier Nordgård.

Neste år startes det opp en barnehagelærerutdanning på Finnsnes, i regi av Universitetet i Tromsø.

– Det er bra. Vi er fornøyd med at vårt universitet kommer på banen, sier Nordgård.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!