Svært få barnehage-tilsyn stammer fra tilbakemeldinger fra ansatte

Tilsyn baseres i for stor grad på henvendelser, bekymringer og klager fra foreldre og andre – for lite på tilbakemeldinger fra ansatte i barnehagene.

Publisert

Det kommer fram i et notat om tilsyn i barnehagene i Trondheim . Forvaltningsrevisjonen skriver i notatet at man er kritisk av at tilsyn i dag i for stor grad baseres på henvendelser, bekymringer og klager fra foreldre og andre.

Forvaltningsrevisjonen mener videre at kommunen må gjennomføre en overordnet risikovurdering av hele sektoren og benytte flere informasjonskilder enn de vi benytter i dag, som sykefravær og medarbeiderundersøkelser.

Forvaltningsrevisjonen etterlyser også en samlet informasjon om resultatene av gjennomførte tilsyn til hele barnehagesektoren. Tilsynene gjelder alle mulige forhold i barnehagene, også økonomiske - siden de ligger tilbake i tid. Fra nyttår i år overtok Utdanningsdirektoratet det økonomiske tilsynet med private barnehager.

I Trondheim er antallet barnehager svakt nedadgående. I 2014 var det 267, i 2020 var det 236. Litt flere enn halvparten av disse var private. Går vi tilbake til 2020 var det bare fire tilsyn i Trondheim kommune, noe bystyret er bekymret over.

«Det kan være en risiko for at andre barnehager med utfordringer ikke har blitt fanget opp», heter det i dokumentet fra kommunen.

Lære av tilsynene

Dokumentet viser at det er flere tilsyn av private barnehager. Bystyret er bekymret for at offentlige og private barnehager behandles ulikt ved tilsyn og sanksjoner, og ber om at kommunen påser at alle velferdsaktører som bidrar til tjenestetilbudet likebehandles.

Man ber også om at det årlig utarbeides en oversikt som inneholder opplysninger om tilsynsvirksomheten, hvilke områder som er kontrollert og hvilke avvik som er funnet.

LES: Kommunene fratas det økonomiske tilsynet med private barnehager

«På denne måten kan hele barnehagesektoren lære av tilsynene», heter det i dokumentet.

Bystyret ber om at det på bakgrunn av den overordnede risikovurderingen blir utarbeidet en årlig tilsynsplan som beskriver hvilke områder som skal kontrolleres og hvilke typer tilsyn som skal gjennomføres.

Samtidig ser Bystyret positivt på at kommunedirektøren nå legger opp til en systematisk risikovurdering av hele barnehagesektoren for å sikre at veiledning og tilsyn er i tråd med de faktiske behovene.

LES: Barnehagen var blant Norges mest lønnsomme – sparte millioner på bemanning

Powered by Labrador CMS