Tilfluktsrom med plass til tusenvis av elever rives ved norske skoler

Det er blitt vedtatt riving av tilfluktsrom med plass til over 2.700 norske skoleelever de siste tre årene, viser en kartlegging Aftenposten har gjort.

Publisert

Aftenposten har kartlagt byggeprosessen til 42 nye og oppgraderte skolebygg de siste tre årene. Siden 1998 har trolig langt flere tilfluktsrom blitt revet. Krigen i Ukraina har gjort temaet aktuelt.

Regelen om at det skal bygges private tilfluktsrom i alle nybygg over 1.000 kvadratmeter, er en sovende regel, skriver avisen.

– Når det skal bygges nytt bygg på eiendommen, for eksempel en skole, har ikke DSB myndighet til å kreve at det bygges et nytt tilfluktsrom på grunn av vedtaket om byggestopp i Stortinget i 1998, skriver seksjonssjef Hilde Bøhn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Aftenposten.

Det er ikke bare i byggingen av skoler at tilfluktsrom rives. Det samme skjer i bygging av nye boligområder. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at DSB skal gjennomføre et forprosjekt om sivile beskyttelsestiltak, blant annet tilfluktsrom, i løpet av 2022.

– Det er nødvendig at sivile beskyttelsestiltak vurderes i lys av situasjonen i Ukraina, som igjen vil kunne ha betydning for DSBs anbefalinger om sivile beskyttelsestiltak, skriver kommunikasjonsavdelingen i departementet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS