Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier at det ville være trist hvis studenter fra de tre landene måtte avbryte studiene i Norge på grunn av krigen.

Regjeringen gir nytt stipend til ukrainske, russiske og hviterussiske studenter

Studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland får stipend fordi mange av dem har økonomiske problemer på grunn av krigen.

– Mange ukrainske studenter i Norge har det veldig tøft nå, både psykisk og økonomisk. I tillegg er det viktig for oss at også russiske og hviterussiske studenter er med i denne ordningen. Disse studentene er like uskyldige i den krigen som har oppstått som deg og meg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen oppretter nå en stipendordning for vårsemesteret i år. Hver student som kvalifiserer til stipendet, vil få utbetalt opptil 11.500 kroner per måned fra mars til august. Doktorgradsstudenter får utbetalt opptil 21.000 kroner.

Bakgrunnen er at enkelte ukrainske, russiske og hviterussiske studenter i Norge nå har økonomiske problemer på grunn av krigen. Det kan være fordi foreldre og andre som har finansiert dem fram til nå, ikke lenger kan fortsette med det, eller fordi de har mistet tilgang til pengene sine på grunn av økonomiske sanksjoner rettet mot Russland.

Usikkert hvor mange ordningen gjelder for

Borten Moe sier at han er glad for å få på plass ordningen.

– Det vil være trist og urettferdig hvis disse studentene må avbryte studiene i Norge fordi de ikke har råd lenger, sier Borten Moe.

Les også: Skole for ukrainske barn opprettet i Bergen

Ordningen gjelder kun studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland som finansierer studieoppholdet sitt i Norge selv, og som har mistet tilgang til finansieringen sin på grunn av krigen. Ordningen omfatter ikke studenter fra landene som har vanlige rettigheter gjennom Lånekassen.

Ifølge tall fra Direktorat for høyere utdanning og kompetanse er det vårsemesteret 2022 rundt 150 studenter fra Ukraina, rundt 300 fra Russland og rundt 50 fra Hviterussland i Norge. Regjeringen sier at det er grunn til å tro at flere av disse har vanlige rettigheter gjennom Lånekassen.

Det er usikkert hvor mange som vil ha behov for hjelp gjennom ordningen, men regjeringen anslår at det kan være mellom 50 og 300 studenter.

Vil komme med nye løsninger fra høsten

Studenter som mener at de kvalifisert, må søke om stipendet fra egen utdanningsinstitusjon. Ordningen vil gjelde fra 1. mars til august 2022.

– Selv om denne ordningen kun vil gjelde fram til august, så vil det komme på plass løsninger også fra høsten 2022. Vi må sikre stabilitet og forutsigbarhet for de studentene det gjelder, sier Borten Moe.

Powered by Labrador CMS