Kolbotn skole.

Rektor: – Ansetter lærere som ikke har behov for parkering

Rektor ved Kolbotn skole sier få parkeringsplasser byr på utfordringer når de skal rekruttere. Flere lærere har også sluttet av samme grunn.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ansetter nå kun folk som ikke trenger parkering, siert Kolbotn-rektor, Kristin Hovde Høidal til Oppegårds Avis.

Hun utdyper overfor Utdanningsnytt.

– Nye Kolbotn skole er bygget med 4 p-plasser og 1 HC-plass. Når vi inviterer til intervju, opplyser vi om at vi ikke har ansattparkering, slik at søkere kan vurdere om de ønsker å stille til intervju. Selv om de fleste skoler per i dag har parkeringsplass, skiller ikke vår situasjon seg fra mange andre arbeidsplasser kommunalt eller privat. Vi vil kunne ivareta bevegelseshemmede på de plassene vi har ved skolen, sier Høidal.

– Vårens rekruttering ga grunn til å anta at enkelte velger seg skoler med enklere muligheter for å parkere. Det er ikke til å legge skjul på at frustrasjonen hos enkelte ansatte er stor, men de fleste greier å finne løsninger og forstår at det ikke er arbeidsgivers ansvar å skaffe parkering.

Mangelen på parkeringsplasser melder seg ved skoler i Nordre Follo. Ved Kolbotn skole endte de etter renovering opp med få parkeringsplasser til de ansatte. Høidal forteller at dette har ført til at lærere har sluttet og funnet seg jobb andre steder.

– Det dreier seg om 4-5 ansatte som har hatt parkeringsmulighetene som medvirkende årsak til at de har sluttet de siste 2-3 årene, sier hun.

– Frustrert og fortvilet

Utdanningsforbundet i Nordre Follo er bekymret for at dette kan få konsekvenser for rekrutteringen til skolen. Leder Bodil Kirkerød sier at en liknende situasjon oppsto på Ski skole, en sentrumsskole midt i Ski, da det ble bygget brakkeløsning for klasserom på hele parkeringsplassen deres i fjor.

– Vi fryktet at mange ville bytte jobb, men folk ble værende på Ski skole til tross for dette, sier hun til utdanningsnytt.

– Rektoren ved Kolbotn skole sier at ansatte har sluttet som følge av mangel på P-plasser. Hva tenker du om dette?

– Vi vet at ikke alle ansatte kan gå, sykle eller bruke kollektiv transport til jobb, da livssituasjonen for noen er slik at de har behov for å bruke privatbil for å komme seg til jobben. Det er uheldig og leit om dyktige ansatte tvinges til å bytte jobb fordi det ikke finnes noen parkeringsløsning for dem.

Hun sier videre at flere lærere ved skolen naturlig nok er frustrert og fortvilet over situasjonen.

Rektoren sier at det er en hverdagskabal som skal gå opp for de fleste.

– Vi har mange småbarnsforeldre i staben.

– Kan få konsekvenser

Når nye Sofiemyr skole står klar, er det med fire parkeringsplasser for de om lag 100 ansatte.

– Det kan bli et problem. Spesielt for ansatte som bor øst i kommunen, og som skal til oss, sier rektor Lene Hammergren Stensli til Oppegård Avis.

Parkering er et tema blant lærerne.

– Det er diskutert her på skolen at det kan bli et problem. Og jeg ser selvsagt for meg at dette kan få konsekvenser både med tanke på rekruttering av nyansatte, men også når det gjelder det å beholde nøkkelkompetanse, sier hun.

Rektor ved Kolbotn skole, Kristine Hovde Høidal sier at også enkelte foreldre har uttrykt bekymring.

– Noen har uttrykt bekymring for hva dette vil ha å si for rekrutteringen og om dette kan føre til at skolen mister dyktige lærere, sier hun.

Må prioritere skolegård

Begge skolene ligger i Viken fylke, om lag 15 kilometer sør for Oslo.

Hammergren Stensli sier de er nødt til å prioritere uteareal og skolegård, foran parkeringsplasser.

– Det sagt skulle jeg gjerne ønsket meg flere plasser, men da må disse anlegges utenfor skolens område. I tillegg er det lagt mye bedre til rette for at ansatte kan sykle til jobb enn i dag, både når det gjelder trygg parkering av sykler og dusjer og garderober som de kan benytte seg av, sier hun.

Artikkelen er oppdatert torsdag 30.6 kl 08.05 med kommentar fra Utdanningsforbundet Nordre Follo. Red.

Powered by Labrador CMS