Stadig flere mistrives på skolen

Nesten én av fire ungdommer har brukt smertestillende den siste uka, og stadig færre trives på skolen, viser den siste Ungdata-rapporten.

Det er Oslo Met og forskningsinstituttet NOVA som står bak undersøkelsen, som blir lansert mandag under Arendalsuka.

Hovedkonklusjonen er at de fleste har det bra. Men mange av de utfordringene som ungdom hadde før og under pandemien, som ensomhet, mobbing eller psykiske helseplager, er fortsatt omtrent like utbredt, ifølge rapporten.

Les også: Nye tall: Flere elever opplever skolen som utrygg

Vekker bekymring

En ting som vekker bekymring, er at flere i 2022 forteller om fysiske plager. Nesten én av fire, 23 prosent, forteller at de har tatt smertestillende tabletter den siste uka.

En forklaring på de høye tallene kan imidlertid være at i perioden undersøkelsen ble gjennomført, var mange smittet av omikron.

Men mer enn hver tiende skoleelev, 11 prosent, sier at de daglig sliter med helseplager som kvalme, hodepine eller vondt i magen.

Økt mistrivsel

En annen og voksende trend er at stadig flere mistrives på skolen. Siden midten av 2010-tallet har andelen som trives på skolen, blitt redusert med 6 prosentpoeng, og i årets undersøkelse gir 15 prosent uttrykk at de mistrives. 11 prosent opplyser at de blir utsatt for mobbing, og én av fire sier de ofte gruer seg til å gå på skolen.

Les også: Mobbing og utrygt skolemiljø fører til ufrivillig skolefravær

Samtidig har andelen som sier at de kjeder seg, økt med over 10 prosentpoeng. I undersøkelsen sier hele sju av ti at de kjeder seg i skoletimene.

– Skulking har også vært et tiltakende fenomen de siste årene, særlig blant jenter på ungdomsskolen, heter det i rapporten.

I tillegg deltar færre enn før i organiserte fritidsaktiviteter.

Oppdatert bilde

Ungdata-undersøkelsen blir utført hvert tredje år og omfatter ungdommer i de fleste norske kommuner. Hensikten er å få et oppdatert bilde av hvordan norske ungdommer har det.

I årets undersøkelse har over 109.000 ungdommer fra 8. trinn på ungdomsskolen til siste år på videregående deltatt. I tillegg lanseres for første gang en egen rapport, Ungdata-junior , der drøyt 102.000 barn fra 10–12 år (5.-7. trinn) har deltatt.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS