Nestleder i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll, ga klar beskjed om at hans forbund støtter de streikende lærerne.

Streikende lærere får støtte fra politi, sykepleiere og bibliotekarer

Topptillitsvalgte fra tre Unio-forbund ga sin støtte til de streikende lærerne under en streikemarkering i Bærum tirsdag. Tre lokalpolitikere stilte også opp.

Publisert Sist oppdatert

Leder i Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli, nestleder i Politiets Fellesforbund Vegar Monsvoll og leder i Norsk Sykepleierforbund i Viken, Linda Lavik, deltok alle på streikemarkeringen i Sandvika i Bærum tirsdag.

Nestleder Vegar Monsvoll i Politiets Fellesforbund åpnet med å si at foran så mange lærere var planen å skrive manus og øve på det. Men på vei til streikemarkeringen ombestemte han seg.

– Da jeg satt på toget med alle dere i streike-t–skjorter og når jeg ser utover alle dere, da tenkte jeg at det manuset gir jeg litt beng i. Jeg tenker også på hvordan dere presenterer dere i Unio-styret, i sosiale medier og hvordan dere heier på hverandre. Da får jeg lyst til å gå sammen med dere. Det er nesten så jeg tenker at vi i Politiets Fellesforbund burde streike oftere, sa han.

Så la han til at Politiets Fellesforbund aldri har vært i tvil om at streiken støttes fullt ut.

– Dere kjemper en viktig kamp for kompetanse, sa Monsvoll.

Han fortalte også at han er pappa til tre barn og om hvordan han selv har fått erfare viktigheten av kompetente lærere som har tid til å se hver enkelt elev.

– Utdanning er bærebjelken i den norske velferdsstaten. Begynner den å forvitre, da forvitrer velferdsstaten. Dere står i en viktig kamp og dere ikke alene. Dere skal vite at jeg verdsetter dere, familien min gjør det og samfunnet gjør det. De eneste som ikke gjør det er KS, sa han.

– Gode lærere skal koste penger

Leder i Bibliotekarforbundet, Veronicha Angell Bergli, sa at samfunnet er helt avhengig av godt utdanna barn og unge. Til det trengs det godt kvalifiserte lærere over hele landet.

– Vit at vi er mange som ser dere, mange som hører dere og at barn og unge trenger dere. Derfor heier vi på dere, sa Bergli og la til:

– Deres kompetanse, innsats og engasjement betyr noe. I vårt forbundsstyre har vi vedtatt vår fulle støtte til alle lærere og til den kampen dere står i. Dere har også full støtte fra våre medlemmer og tillitsvalgte lokalt. For vi trenger kvalifiserte og motiverte lærere som vil i stå i jobben i år etter år.

Les også: Fullt trøkk på streikemarkering

– Utdanning og kompetanse skal bety noe og gode lærere skal koste penger, sa Bergli. Så sa hun at hun vet at det kan være tungt å streike.

– Jeg vet at det kan være tøft og stå i en streik. Jeg har lagt merke til retorikken fra KS og det store spriket mellom ambisjonene de har for skoleverket og viljen til å løse bakgrunnen for at dere står her. Det er ikke sånn man rekrutterer, beholder eller behandler uunnværlig kompetanse. Det er liten tvil om hvor ansvaret for streiken ligger. Det ligger ikke her, sa hun.

– Kommunene må få handlingsrom

Sist ut fra Unio-forbundene var Linda Lavik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Viken. Hun sa at det som skjer i barnehager og skoler er selve grunnlaget for utviklingen av samfunnet.

– En skole er ikke en skole uten kompetente lærere som ser hver elev og klarer å møte det behovet elevene har. Mestring og læring i trygge rammer er det som skaper nysgjerrighet, trygghet og lærelyst hos elevene. At hver femte lærer i dag er uten lærerutdanning, det må samfunnet og KS ta på alvor. Takk for at dere sier fra.

Selv har hun hatt lærere både med og uten lærerutdanning og hun sa at hun vet hva det betyr.

– Ingen lærere eller sykepleiere ønsker å streike, men noen ganger er det nødvendig. Sykepleierne har streiket flere ganger og vi har kjent på viktigheten av støtten fra Utdanningsforbundet og andre. I fjor var hele Unio i streik og vi hadde et godt samarbeid. I år har de andre forbundene sagt ja til oppgjøret. Men samtidig vet alle vi i Unio hvor viktig det er å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere. Kommunene må ha økonomisk handlingsrom til å løse dette og det virker det ikke som om de har i dag, sa Lavik.

Venstre, SV og Rødt støtter lærerne

Opp på scenen kom også tre lokale politikere i Bærum, Stein Stugu fra Rødt, Dina Knudsen fra Sosialistisk venstreparti og stortingspolitiker Solveig Schytz fra Venstre. Stein Stugu sa:

– Det er ikke så ofte at vi ser så mange mennesker fylle byparken i Sandvika i en viktig og rettferdig lønnskamp. Vi i Rødt vet hva gode og kompetente lærere betyr.

Stugu trakk også fram betydningen av kompetente barnehagelærere. Han fortalte at han er trebarnspappa med barn som begynte i 1. og 2. klasse ved skolestart i år.

Rødt-politiker i Bærum Stein Stugu mener streiken også handler om læreres autoritet og verdighet.

– Vi vet hva det betyr for omsorg og læring at barn blir møtt med kompetanse. Denne streiken handler ikke bare om lønn, men om å etablere den verdigheten og den autoriteten som alle som jobber med små barn skal må ha for å kunne gjøre jobben.

– Det som skjer her nå, er en logisk konsekvens av det som skjedde da tidligere utdanningsminister Kristin Clemet (H) overførte forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til fylker og kommuner. Konsekvensen er at lønns- og arbeidsvilkårene til de som jobber i sektoren degraderes. Med det kontroll- og rapporteringssystemet vi har fått i tillegg, er ikke disse yrkene så attraktive, sa Stugu.

Han pekte på dette som grunner til manglende rekruttering og at flere nå forlater disse yrkene.

– Forsøker å svekke streikeretten

Også SV-politiker og lærerstudent Dina Knudsen ga sin støtte til lærerne.

– Hva er en lærer? Det er en som både formidler det faglige og tar vare på det sosiale. En lærer planlegger, underviser og vurderer. En lærer er en fagperson med lærerutdanning. Vi er her i dag fordi vi ser at framtidens skole trenger utdannede lærere. Bare da kan elevene ivaretas på best mulig måte og få en utdanning av best mulig kvalitet, sa hun og la til:

– Denne streiken rammer også elevene. Derfor gjøres det forsøk på å svekke lærernes streikerett. Da må vi ikke glemme hvem som er ansvarlig. KS må ta ansvaret og konsekvensene. Elevenes psykiske helse er veldig viktig. Nettopp derfor må kvalifiserte lærere være tilstede i deres hverdag. Sånn støtter vi opp om sårbare barn og unge.

– Ved å ta lærernes kamp på alvor tar vi elevenes utfordringer på alvor, sa Knudsen.

– Det er faktisk krise

Siste politiker ut var Solveig Schytz, stortingspolitiker og gruppeleder for Venstre i Bærum. Hun sa at Venstre er opptatt av at alle barn skal møte kvalifiserte lærere i klasserommet.

– Lærernes kompetanse og relasjon til eleven er det viktigste for barnas læring. At hver femte lærer ikke har en godkjent lærerutdanning er ikke greit. Nå trappes streiken opp. Men jeg håper det blir en rask løsning på konflikten. Venstre respekterer streikeretten, så jeg skal ikke kommentere den pågående konflikten, men vår skolepolitikk er kjent, sa Schytz.

Så gikk hun over til å snakke om manglende rekruttering.

– God rekruttering er viktig og vi er bekymret for at færre nå søker seg til lærerutdanningene. Det er faktisk krise. Og jeg lurer på om regjeringen har en kriseforståelse knyttet til dette. Vi vil at hver elev skal møte en kvalifisert lærer som har tid til å gi tilpasset opplæring til den enkelte. Det kommer Venstre til å jobbe for, sa hun.

Hun la til at Venstre vil ha gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere og høyere status for læreryrket.

Powered by Labrador CMS