Får 2 millioner til å rekruttere flere lærere i nord

I Nordland, Troms og Finnmark er det 590 personer i undervisningsstillinger uten godkjent utdanning. Nå får Universitetet i Tromsø og Nord Universitet penger til å rekruttere flere til læreryrket.

– Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer. I dag samarbeider UiT og Nord universitet godt om ulike rekrutteringstiltak i landsdelen. De ekstra pengene skal gå til økt rekruttering til norske og samiske grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7, og til at studentene velger samisk og kvensk som del av utdanningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

I tillegg skal pengene bidra til en forsøks-ordning med et tilrettelagt studieløp for å få ukvalifiserte lærere til å fullføre utdanningen. Ordningen ble startet opp ved UiT og Nord universitet i høst. Om lag 50 personer deltar.

– Forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse. På den måten kan mange som allerede jobber med undervisning i skolen, få kompetanseheving og kvalifisere seg formelt. Dette er et viktig og lovende forsøk for å sikre at elevene har kvalifiserte lærere, sier Nybø.

I slutten av desember ble det lagt frem ferske GSI-tall som viser at det er totalt 1100 flere lærerårsverk i den norske grunnskolen siden 2018. Men fortsatt mangler det opptil 700 lærere før bemanningsnormen er oppfylt.

Opprinnelig var fristen for å oppfylle normen satt til 1. januar 2020, men i starten av desember ble det klart at Kunnskapsdepartementet forlenger muligheten for skoler å gjøre unntak fra normen til 1. august. 2021.