8 prosent av de fattigste barna i Nigeria går i barnehage/småskole. For de rikeste barna er andelen 78 prosent, ifølge Unicef.
8 prosent av de fattigste barna i Nigeria går i barnehage/småskole. For de rikeste barna er andelen 78 prosent, ifølge Unicef.

I Nigeria har hver lærer 45 elever

Og ved fem års alder er det forventet at hvert barn har begynt sin skolegang.

Nigeria har 154 000 lærere fordelt på 7 millioner småskoleelever, ifølge FNs barnefond (Unicef). Unicef har avslørt at landets syv millioner småskoleelever har 154 000 lærere, altså omtrent 45-46 elever per lærer. Det skriver den nigerianske avisen This Day. Dette er langt under den globale standarden på én lærer til 25 elever, uttaler Unicef idet de vektlegger småbarnspedagogikkens grunnleggende karakter for all læring.

Unicefs utdanningsspesialist Yetunde Oluwatosin avslørte dette 19. oktober i Sokoto, under et todagers mediaseminar om småbarnspedagogikk i Nigeria.

Oluwatosin etterlyser flere kvalifiserte lærere som forstår lekens betydning for læringsutbyttet.

På verdensbasis går færre enn ett av tre barn i alderen tre-fire år i barnehage/førskole. I Nigeria er dette tallet 36 prosent, men minst ti millioner barn er ikke registrert.

– Ved fem års alder er det forventet at hvert barn har begynt sin skolegang, sier hun.

Unicef har etterlyst en læreplan som legger vekt på lek, for bedre læring og integrering, og ernæring, miljø og trygghet for en helhetlig vekst. Store ulikheter gjenstår imidlertid.

– 8 prosent av de fattigste barna går i barnehage/småskole. Når det gjelder de rikeste barna er andelen 78 prosent, sier Oluwatosin.

Hun la til at barnehager/småskoler som er tilknyttet lokalsamfunn, vil bidra til at flere barn får dette tilbudet.

Powered by Labrador CMS