Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio og KS-leder Tor Arne Gangsø da forhandlingene startet.

Storstreik avverget – men går mot lærerstreik

Det blir ingen storstreik i kommunene. Men ifølge Steffen Handal vil mest sannsynlig sentralstyret i Utdanningsforbundet si nei til resultatet. Dermed går det mot lærerstreik.

Publisert Sist oppdatert

– Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner. Den skissen som ble fremlagt var akseptabel for andre Unio-forbund. Jeg har respekt for at andre av Unios medlemsorganisasjoner har valgt å akseptere. Samtidig må jeg konstatere at KS aktivt presser fram en unødvendig konflikt med lærerne, sier forhandlingsleder Steffen Handal i en pressemelding.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Over tolv timer på overtid kunne partene sammen fortelle at den varslede streiken var avverget.

Partene har blitt enige om tarifftillegg som innebærer en ramme på 3,84 prosent.

Partene i statsoppgjøret er enige om årets lønnsoppgjør – over et halvt døgn på overtid og streiken er avverget. Heller ikke i Oslo kommune blir det streik.

Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning. Det ble i meklingen lagt til grunn et overheng i kapittel 4 på 1,7 prosent, og et anslag på glidning på 0,2 prosent. I tillegg inneholder rammen tarifftillegg per 1.5 som gir bidrag til årslønnsveksten på 1,94 prosent.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med KS om årets lønnsoppgjør. Unio er imidlertid delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt til skissen som ble presentert tirsdag.

– Jeg må ta hensyn til alle forbundene i Unio, også hva som tjener den aller største yrkesgruppen, nemlig lærerne. Utdanningsforbundets medlemmer i Unios forhandlingsutvalg har stemt blankt, og dermed signalisert at dette ikke på noen måte er godt nok for dem. Spillereglene er slik at dersom Utdanningsforbundet hadde stemt nei, ville det medført at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte gå ut i streik nå, sier Handal.

– Umulig å godta

Nå skal resultatet fra oppgjøret ut til behandling i det enkelte forbund.

Steffen Handal varsler allerede at Utdanningsforbundets sentralstyre med stor sannsynlighet kommer til å si nei til resultatet som nå foreligger. Han mener det vil bli umulig å godta.

Stemmer UDFs sentralstyre nei, vil det bli lærerstreik.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt. KS var ansvarlig for at lærerne fikk desidert minst også i fjor. Det skjer samtidig som 20 prosent av de som underviser i landets skoler mangler lærerutdanning. KS tar overhodet ikke ansvar for skoleverket, mener Handal.

– Vi trenger en arbeidsgiver som tar skolen på alvor. Jeg skjønner dersom dette går kraftig utover motivasjonen til alle landets lærere, sier han.

I tillegg til Utdanningsfobundet har Lektorlaget, som er en del av Akademikerne, og Skolenes landsforbund, som er et LO-forbund, også sagt nei til resultatet fra oppgjøret.

– Ramma var rett og slett for lav. Store medlemsgrupper ville ikke hentet inn noe av etterslepet i lønn som har utviklet seg over år. Tvert om ville mindrelønnsutviklingen ha fortsatt. Dette kunne vi ikke forsvare overfor våre medlemmer, sier leder i Skolenes landsforbund, Mette Walker.

En lærerstreik er varslet om to uker.

Powered by Labrador CMS