Skole-Norge inviterer regjeringen til tettere samarbeid. Her ved Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og Tor Arne Gangsø, direktør i KS.

Skole-Norge inviterer regjeringen til samarbeidsmøte

Flere partene i skolesektoren inviterer regjeringen til et samarbeid som kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

Det er KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet som i et brev til regjeringen inviterer til samarbeid.

Målet er at et samarbeid kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

Partene har en felles enighet om at mange elever har behov for tettere oppfølging, og at skolen ikke har lyktes godt nok med det under pandemien.

Kvalifiserte lærere

I brevet står det at et tett samarbeid mellom nasjonale myndigheter og de øvrige partene i skolen gir bedre muligheter for å lykkes i dette arbeidet i tiden fremover.

Der understreker de at partene ønsker kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp den enkelte elev. De ønsker også å styrke laget rundt eleven, samt å bygge profesjonelle læringsfellesskap i alle skoler.

Partene i skolesektoren mener fagfornyelsen og fullføringsreformen i skolen forutsetter tett oppfølgning av den enkelte elev.

Powered by Labrador CMS