Oslo Rådhus

Oslo-lærerne før lønnsoppgjøret:
– Vi kan ikke fortsette å henge etter

– Lønna til offentlig ansatte kan ikke fortsette å henge etter privat sektor. Det er en klar forventning til årets lønnsoppgjør, sier Therese Thyness Fagerhaug, Unios forhandlingsleder i Oslo-oppgjøret.

Publisert Sist oppdatert

Therese Thyness Fagerhaug er leder for Utdanningsforbundet Oslo. Men i lønnsoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune, som starter 21. april, er hun forhandlingsleder for hele Unio. Hun leder dermed forhandlingene på vegne av vel 13.500 medlemmer. 9440 av disse er medlemmer i Utdanningsforbundet.

– Vi har en klar forventning om at årets oppgjør må kompensere for det vi ikke fikk i fjor. Anslaget for frontfaget var for lavt, og dermed ble lønnsveksten i privat sektor, i tillegg til prisveksten, langt høyere enn forventa, sier hun.

Hun mener dette vises tydelig i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som ble offentliggjort 20. februar.

– Våre medlemmer fikk 3,7 prosent, mens lønnsveksten for industrifunksjonærer var 5,0 prosent. Det er tredje år på rad at ansatte med høyere utdannelse i offentlig sektor kommer dårlig ut. Skal Oslo kommune være konkurransedyktig, må oppgjøret i år snu denne utviklingen, sier hun.

I fjor steg prisene med 5,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er den største prisstigningen siden 1988. Og fra januar 2022 til januar 2023 var prisveksten hele 7 prosent.

– Vil det være aktuelt å kreve lønnstillegg i denne størrelsesordenen for å sikre medlemmenes kjøpekraft?

– Jeg er varsom med å si noe om kravene. Men Unios grupper med høy utdannelse og lang ansiennitet kan ikke også i år få reallønnsnedgang. Og i dette oppgjøret er det ikke noe anna som kan brukes til å kompensere for manglende lønnsutvikling. Medlemmene våre har meningsfylte yrker. Men det i seg selv kan du ikke kjøpe leilighet og mat for.

LES: – Lønna til offentlig ansatte kan ikke fortsette å henge etter privat sektor. Det er en klar forventning til årets lønnsoppgjør, sier Therese Thyness Fagerhaug, Unios forhandlingsleder i Oslo-oppgjøret.

Rekruttere og beholde

Fjorårets oppgjør i Oslo kommune endte med enighet hos Riksmekleren. Lektorer med kort ansiennitet og kontaktlærere ble særlig tilgodesett.

– Prioriterer dere andre grupper denne gangen?

– Det er for tidlig å si noe om hvordan kravene blir utforma. Men dette er grupper som må ivaretas. Resultatet i fjor var et positivt signal om at rekruttering er viktig, men samtidig må vi også tenke på å beholde dem som rekrutteres, sier Therese Thyness Fagerhaug.

Therese Thyness Fagerhaug, forhandlingsleder for Unio Oslo.

Fungerende forhandlingssjef Harald Nævdal i Oslo kommune vil ikke si noe om hvor langt arbeidsgiver er villig til å strekke seg i lønnsforhandlingene.

– Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere av yrkesgruppene innenfor Unio, og Oslo konkurrerer med store nabokommuner om arbeidstakerne. I hvilken grad legger dere vekt på dette når dere utformer tilbudene forhandlingene?

– Muligheten for å rekruttere og beholde kompetanse på alle nivåer i kommunen er et av hensynene vi er nødt til å ta i et tariffoppgjør. Og da blir utviklinga på andre tariffområder en del av bakteppet for de vurderingene vi som arbeidsgiver gjør, sier Nævdal, som i tillegg til Unio også skal føre forhandlinger med arbeidstakersammenslutningene LO, YS og Akademikerne.

Powered by Labrador CMS