Lofsrud-rektor Trond Nilsen om å snu et miljø:
– Skal man lykkes må det bli slutt på kortvarige prosjekter

Etter NRK-programmet "Helene sjekker ut" har alle snakket om miljøet på Mortensrud og tilbudet ved Lofsrud ungdomsskole. Rektor Trond Nilsen håper samtalen vedvarer.

Publisert Sist oppdatert

– Man er jo alltid litt redd for hva som kommer ut i andre enden når man sier ja til et sånt prorgram. Men jeg synes det ble bra, og det skyldes at programskaperne har brukt mye tid her. Min eneste innvending er at enda mer kunne kommet med. For Mortensrud består av veldig mange ildsjeler. Samtidig skjønner jeg at ikke alt som ble filmet fikk plass, sier Trond Nilsen.

Han er rektor ved Lofsrud ungdomsskole. Denne uken handlet NRK-programmet "Helene sjekker ut" om dem og miljøet på Mortensrud i Oslo.

Etter en rekke medieoppslag om dop, vold, trusler og et brutalt drap på en 20-åring i 2021, rett utenfor Lofsrud ungdomsskole, er området blitt betraktet som belastet.

Samme kveld som programmet ble vist på NRK, ble det også vist på storskjerm på Lofsrud ungdomsskole. I salen satt både rektor, lærere, elever, beboere, miljøarbeidere, idrettsledere, barnevernspedagoger, ruskontakten, politiet, Salto-koordinator samt tidligere kriminelle.

Permanent tilbud

Rektor Trond Nilsen sier at en rekke ildsjeler i nærmiljøet bidrar, sammen med skolen, for å skape et trygt miljø for ungdommene på Lofsrud skole. Nå er målet en bedre koordinering av arbeidet som en rekke faginstanser, organisasjoner og frivilligheten står bak.

– Vi har blant annet kveldsåpen skole to dager i uka. Tilbudet er finansiert av bydelen og det har nå blitt permanent. Det er bra, for skal vi lykkes, må det bli slutt på kortvarige prosjekter. Alt for ofte har vi startet opp med prosjekter som mister finansieringen. At ting stopper opp når vi endelig er kommet skikkelig i gang, skaper frustrasjon, sier Nilsen.

Også andre skoler i Oslo tilbyr kveldsåpen skole. Ved Jordal ungdomsskole har de hatt såkalt "meråpen skole" i flere år. De har blant annet aktivitetstilbud i ferier, og har holdt åpent på julekvelden for ungdom som ikke feirer jul.

Elevrådsleder håper de som ser programmet får godt inntrykk av miljøet på Lofsrud skole


Vil gjerne ha kveldsåpent flere kvelder

På Mortensrud opplever rektor Trond Nilsen at aktører nå nærmest kappes om å tilby tiltak som skal gi elevene en trygg oppvekst.

HUB Mortensrud har i samarbeid med Klemetsrud IL satt i gang et gratis idrettstilbud etter skoletid. Tilbudet, som startet opp i september 2020, er delt i to, med HUB Mortensrud fotball og HUB Mortensrud hæppe. Det siste er for elever som vil prøve flere lagspill som fotball, rugby, innebandy, basket og frisbee.

I tillegg tilbys både frisør, manikyr og dataspill som aktiviteter ved kveldsåpen skole. Nilsen forteller at det er så mange som ønsker å bidra, at han har måttet ansette en egen koordinator for å holde styr på alle dem som vil gjøre bra ting.

– Jeg kunne absolutt tenkt meg at skolen holder kveldsåpent flere dager i uken, sier han.

I etterkant av fellesvisningen av NRK-programmet ble det arrangert paneldebatt på Lofsrud.

Der deltok blant annet Mehmet Kaan Inan, Oslo Høyres utdanningspolitiske talsperson og tidligere elev på Lofsrud skole.

– Som tidligere elev, og en som har vokst opp her, tenkte jeg at det siste Mortensrud trenger nå er enda en mediesak om hvor forferdelig det er her. I stedet fikk vi et program som viser hvor mye folk deltar i ulike aktiviteter, på og utenfor skolen, hvordan de bidrar i lokalmiljøet sitt. Men det finnes problemer her, som vi tar på alvor, og som vi sammen må bidra til å gjøre noe med, sier han.

Pandeldebatt ved Lofsrud ungdomsskole etter NRK-programmet "Helene sjekker ut"Eks-kriminell skryter av politisamarbeidet

En av dem som bidrar er Ibrahim Bouzakraft, også han tidligere elev ved Lofsrud skole. Han kjente godt 20-åringen som ble drept.

– Da Helene kom hit med hele crewet sitt var jeg skremt som bare det. Jeg tenkte på hvordan media har omtalt Mortensrud tidligere og tenkte; nei, dette skal jeg ikke være med på. Men så fort jeg ble overtalt, synes jeg det som skjedde var bra fra begynnelse til slutt. Programmet får fram både problemene og det som er fint.

Flere etterlyser at enda flere må bidra i arbeidet med nærmiljøet.

– Flere må på banen. Få med lærerne, miljøarbeiderne og ikke minst foreldre. Foreldre har ansvar for å oppdra barna sine, sier Shahid Rasool.

Rasool har bodd på Mortensrud siden 1994. I en periode ble han regnet som «en av Norges farligste», og han har sonet til sammen 18 år i fengsel for blant annet grov vold. Han driver nå Fighters Gym på Mortensrud der han er kampsportinstruktør, men også ungdomsarbeider – og i dag roser han samarbeidet med politiet.

– Når jeg nå jobber med ungdom, så er det ofte politiet jeg ringer til for å søke råd og veiledning. Politiet bidrar veldig godt i det forebyggende arbeidet, sa han.

Shahid Rasool sa ja til å delta og ga Helene Sandvik god tilbakemelding på programmet

– Nærhet til ungdommene er viktig

Både han og rektor Trond Nilsen sier man må få bukt med ungdommenes redsel for å være en såkalt "snitch". Mange unge tør ikke si fra om negative ting som foregår i skolemiljøet av frykt for å bli kalt «snitcher» eller tyster.

– Ikke prat med en gruppe om «snitching», men med en og en person. Det fungerer best, sa Rasool i pandeldebatten.

– Hvis frykt styrer, og folk ikke tør blande seg, fører det galt av sted. Men jeg har nå sett en endring. Flere tør å si fra, svarte rektor Trond Nilsen.

Politikontakt William Nahas bruker selv mesteparten av arbeidstiden sin ute blant ungdommene på Mortensrud og på Lofsrud skole. Både han og Hans Magnus Gjerlaug, avsnittsleder for kriminalforebyggende seksjon i enhet øst i Oslo politidistrikt var tilstede på Lofsrud skole onsdag kveld. Gjerlaug har lang erfaring med å jobbe tett med ungdommer i områder med kriminalitet, trangboddhet og fattigdom, blant annet i bydel Søndre Nordstrand.

Gjerlaug, som fikk mye skryt for sin innsats under debatten, sier til Utdanningsnytt at han ser fram til at Mortensrud nå blir egen enhet.

– Nærhet til ungdommene er viktig for politikontaktene, sier Gjerlaug.

Advarte mot svenske tilstander

Mudassar Mahmood, som leder Mortensrud fellesskap, sa at han savner et bedre tilbud til dem som er mellom 18 og 25 år. Det er rektor Trond Nilsen enig i. Han vil likevel ikke åpne skolelokalene for de eldste ungdommene, fordi han vil unngå at en eventuell rekruttering skjer på et område som i utgangspunktet skal være et trygt sted for foreldrene å sende barna sine.

Mamood fortalte også om jobbsenteret som i løpet av bare noen uker i 2023 har skaffet 20 ungdommer jobb.

– Det å ha jobb og inntekt har stor betydning, sier han til Utdanningsnytt.

I tillegg etterlyste også han bedre samarbeid mellom de ulike aktørene i bydelen, noe han hevder har bedret seg betraktelig det siste året.

Paneldeltakterne ble også spurt om de oppfatter Mortensrud som et parallellsamfunn. Det mener de at det ikke er. Da kom det en advarsel fra sidelinjen. Den svenske rapperen Sebastian Stakset var tilstede i salen. Han ble mobbet på skolen, startet tidlig med rus og ble kriminell. Stakset, som nå bor i Norge, jobber for å hindre unge i å bli rekruttert til kriminelle miljøer.

– Hvis vi her i Norge ikke jobber aktivt med de unge i områder som Mortensrud, så får dere «svenske tilstander». Selv har jeg mistet 35 venner i det miljøet jeg var en del av, forteller Stakset som har skrevet selvbiografi om oppveksten sin og veien inn i, og ut av, et kriminelt miljø i Sverige.

Powered by Labrador CMS