Barn får informasjon om krigen fra mange kilder, og nå har direktoratet råd til hvordan lærere kan prate om den.

Slik snakker du med elevene om krigen

Utdanningsdirektoratet anbefaler lærere å gi elevene fakta om krigen i Ukraina. – Mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring, mener direktoratet.

Publisert Sist oppdatert

– I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring, sier Bjørn Lescher-Nuland, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har publisert en liste med råd til lærere om hvordan de kan snakke med elevene om kriser, og disse rådene ble først utarbeidet av 22.juli senteret etter terroraksjonen i 2011.

– Voksne bør svare ærlig og direkte på alle spørsmål, men også være åpne på at man ikke vet alle svar, sier Bjørn Lescher-Nuland. Utdanningsdirektoratet mener skolen og voksne bør snakke med barn om krigen. Direktoratet arbeider nå med en plan over hvordan krigen kan innarbeides i undervisningen i norske klasserom.

LES: Dette var et klasserom. Nå holder skoler og barnehager i Ukraina stengt.

Dette er rådene til lærere som skal prate med elever om krigen:

Spør

Still åpne spørsmål som kan bidra til at barnets interesser og følelser fører samtalen. Eks.: Hva ønsker du å vite om det som skjedde?

Lytt

Prøv å forstå hvordan barnet opplever samtalen. Ikke alle barn ønsker å snakke om vanskelige temaer, og det er viktig å respektere det.

Vær direkte og kom med fakta

Bruk enkle ord for å formidle tydelig informasjon og svar med fakta. Husk at barn i lesealder kan få tak i en stor mengde informasjon fra kilder som ikke er troverdige. Derfor er det viktig å fokusere på det som er faktuelt og å forhindre spekulasjoner og konspirasjonsteorier.

Vær konkret, men utelat grusomme detaljer

Utelat grusomme detaljer, og ikke bruk metaforer eller eufemismer når du snakker om de som mistet livet. Ikke generaliser temaer som terrorisme eller ekstremisme. Istedenfor å påpeke det som gikk feil eller fordele skyld, fortell spesifikke historier om de som overlevde eller om de som bidro til at andre overlevde.

Sørg for at barnet opplever en positiv avslutning

Understrek håp og samhold. Slutt med et positivt budskap og presiser at slike alvorlige hendelser skjer svært sjelden – og mye sjeldnere enn de gode tingene som skjer i livet. Det er viktig å skape trygghet ved å si at mange tiltak allerede er gjennomført for å forhindre slike hendelser.

I samtalene er det viktig at læreren skaper trygghet, er åpen for emosjonelle reaksjoner fra elevene. Det å erkjenne at man ikke har alle svar er også viktig, sier sier Bjørn Lescher-Nuland.

— Vanskelige temaer er komplekse og omfattende. Det er derfor sannsynlig at du blir stilt spørsmål som du ikke vet svaret på. Om dette skjer, vær ærlig med barnet og si at du ikke vet, sier sier Bjørn Lescher-Nuland.

– Skremnende

Barn og unge kan ha problemer med å sette det som skjer i Ukraina i en sammenheng.

– Derfor er det viktig at de ansatte på skolene kan trygge dem og forklare hva som skjer. Mange barn og unge opplever det som skjer som skremmende. I skolen skal vi bidra til å trygge elever ved å snakke om det som skjer, sier Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen i en pressemelding.

Alle skoler har fått praktisk hjelp til hvordan de kan snakke med elevene, og de vil få tilbud om et webinar om hvordan snakke med barn og unge om det som skjer i Ukraina.

Powered by Labrador CMS