Jobber med løsninger for permitterte lærlinger

Om lag 4.000 lærlinger er permittert som følge av korona-situasjonen. Nå jobber regjeringen for å finne løsninger slik at de får tatt fag- eller svenneprøven sin.

Publisert

– Det er mange lærlinger som har det tøft, fordi de har blitt permittert fra jobben i lærebedriften sin, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

For å sikre at flest mulig får avlagt prøven sin, foreslår regjeringen nå å gjøre noen forskriftsendringer om dispensasjon fra kravene til fag- og svenneprøver for de som rammes av koronasituasjonen.

– Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven. Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen, sier Melby.

Alternativ opplæring i skolen

Dersom lærlingene blir permittert kan fylkeskommunenes tilby lærlingene en alternativ opplæring i skolen, så lenge smittevernstilsynet tilsier det.

– Mitt mål er at fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for flest mulig lærlinger våren 2020. Det samme gjelder avsluttende prøver for lærekandidater og praksisbrevkandidater. Det viktigste for meg er at ingen skal havne bakpå på grunn av situasjonen vi står i, og jeg skal gjøre det jeg kan for at lærlingene skal komme seg gjennom dette, sier Melby.

Tirsdag i påske ble det klart at elever på yrkesfag blir prioritert når skoler og barnehager åpner igjen.

Elever på Vg2 og Vg3 yrkesfag kan starte på skolen igjen den 27. april.