Barnehage
Barnehage

Åpner barnehagene 20. april, og småskolen og yrkesfag uken etter

Ingen barnehager eller skoler åpnes første uka etter påske. Men den 20. april er det klart for barnehagebarna, før elever fra 1.-4. trinn og yrkesfagelever får returnere den 27. april.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

– Vi ser at smittekurven har flatet ut, sa statsminister Erna Solberg (H).

– Det er gledelig, men det er bare et øyeblikksbilde. Jeg har sterkt behov for å si at vi ikke kan senke skuldrene, og gjør som før. Derfor vil vi holde fast på det vi vet virker, men med noen justeringer i tiltakene, sa Solberg og advarte om at dersom man mislykkes blir det nødvendig å stramme inn igjen.

Dette er videre tiltak for barnehager og skoler:

  • Barnehager åpner igjen den 20. april.
  • Skolen åpner igjen den 27. april for elever fra 1.-4. trinn
  • Skolefritidsordningene åpner også den 27. april.
  • Samme dato åpner de også for elever på yrkesfag i 2. og 3. klasse.
  • Overordnet mål er at alle elever skal til skolen før sommeren.
  • Barn i risikogrupper vil fortsatt få tilbud om fjernundervisning.

Dermed følger myndighetene rådet fra lærerorganisasjonene om ikke å åpne skoler og barnehager første uka etter påske.

– Rådet var klart, skoler og barnehager må få tid til å forberede seg på å få barn og elever tilbake i barnehager og skoler. Nå får de tid, sa kunnskapsminister Guri Melby (V).

Hensynet til helse viktigst

Mange lærere har uttrykt at de er urolige for å vende tilbake til jobb på skoler og i barnehager for tidlig, med tanke på smitterisiko. Forrige uke gjennomførte Utdanningsnytt en rundspørring der cirka 2700 lærere svarte. 71,9 % av dem sa at de ville vært engstelige for å gå tilbake på jobb dersom barnehager og skoler ble åpnet første uka etter påske.

På pressekonferansen i dag sa helseminister Bent Høie (H) at det er viktig for regjeringen at både foresatte og lærere føler seg trygge når skoler og barnehager åpner igjen.

– Derfor bruker vi nå god tid, sa Høie.

– Hensynet til helse går foran alt annet, sa Melby, men hun ser at det er utfordringer.

– Små barn holder ikke avstand. En løsning kan være faste, og mindre barnegrupper i barnehager og klasser. Derfor gir vi dem også bedre plass på skolene ved at ikke alle elevene kommer tilbake samtidig.

Smittevernsregler

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har tidligere sagt til Utdanningsnytt at han forventer uansett at ingen barnehager eller skoler åpnes igjen uten at det både ligger klare helsefaglige vurderinger bak og i tillegg foreligger klare retningslinjer for smittevern: anbefalt avstand mellom barn, hvor mange som kan oppholde seg i et rom og klare regler for hvordan man skal forholde seg til smitte og sykdom.

– Jeg har besøkt mange skoler og vet at det er ikke en gang slik at barna kan få vasket hendene uten trengsel, sa Handal.

Guri Melby lovet at ingen lærere skal være usikre på hvilke regler som gjelder når skoler og barnehager åpnes opp igjen.

– Barnehager og skoler skal få gode, konkrete sjekklister for smittevern. De skal ikke være i tvil om hvor mange barn som kan være sammen, hvordan de kan sitte eller hva de kan gjøre. Det skal oppleves trygt for alle foreldre å sende barna tilbake, og det skal være trygt for alle lærere å komme tilbake til jobb, sa Melby.

Bent Høie understreket at alle kommuner må følge de samme reglene for smittevern og åpning.

– Det å ha ulike regimer i samme bo- og arbeidsregion er problematisk. Men det kan være noen kommuner må iverksette tiltak dersom smitte blusser opp igjen, sa Høie.

Viderefører strenge tiltak

I all hovedsak kommer regjeringen til å videreføre de strengeste tiltakene som noensinne har vært innført i Norge i fredstid. Hovedbegrunnelsen er at tiltakene virker, i og med at hver koronasmittede person nå i gjennomsnitt smitter under én person. Dermed avtar epidemien i omfang.

Statsminister Erna Solberg berømmer folk for å følge regler og retningslinjer.

– Disse ukene har vist Norge på sitt aller beste, og på vegne av regjeringen har jeg lyst til å si tusen takk til alle som bidrar til at vi nå slår ned viruset, sa Solberg.