64 prosent av lærlingene innen service og handel er permittert

Svært mange lærlinger er permittert som en følge av korona-krisen, viser ferske tall fra NHO.

Publisert Sist oppdatert

NHO Service og Handal publiserte nylig ferske tall fra sin medlemsundersøkelse om hvordan lærlingene rammes av korona-krisen. Ifølge dem har 64 prosent av lærlingebedriftene i tjenestesektoren permittert lærlinger.

Men Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, ser et lyspunkt.

– Undersøkelsene tyder på at det er - og har vært - tett kontakt og oppfølging mellom lærling og bedrift. 2 av 3 bedrifter følger opp de permitterte lærlingene. Arbeidsgiverne er oppriktig opptatt av at lærlingene skal komme seg gjennom utdanningsløpet og bli dyktige fagarbeidere. Dette er arbeidskraft det er stort behov for nå og i fremtiden, sier Kaltenborn i en pressemelding.

Yrkesfagenes betydning

Tallene viser at det fortsatt er flest søkere til yrkesfaglige studieprogram i Norge. I mars skrev Utdanningsnytt det omtrent 500 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på videregående trinn 1, sammenlignet med de studieforberedende programmene.

Anne Kaltenhorn tror korona-krisen har gjort at folk har fått øynene opp for yrkesfagenes betydning.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan vi skulle håndtert krisen uten alle de dyktige renholderne, butikkmedarbeiderne, vekterne og andre. De står for helt sentrale funksjoner i samfunnet, og er blant dem som holder hjulene i gang i en svært utfordrende tid for næringslivet, sier Kaltenborn.