Helse- og oppvekstfag er det mest populære yrkesfaget, viser søkertallene til videregående opplæring.
Helse- og oppvekstfag er det mest populære yrkesfaget, viser søkertallene til videregående opplæring.

Fortsatt flest søkere til yrkesfag

I år er det omtrent 500 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på videregående trinn 1, sammenlignet med de studieforberedende programmene.

Av yrkesfagene er helse- og oppvekstfag fortsatt det mest populære for dem som søker seg til Vg1. Det går fram av søkertallene til videregående opplæring 2020-21, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Det finnes veldig mange spennende veier i videregående, og jeg er spesielt glad for at så mange unge velger yrkesfag. Elevene har lyst til å arbeide i praktiske, kreative yrker hvor de får brukt både hodet og hender, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Til sammen 205 800 ungdommer har søkt videregående opplæring i offentlige skoler. Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn, selv om antall søkere til studiespesialisering Vg1 fortsetter å gå noe ned. I Vg3 søker flest påbygging til generell studiekompetanse, etterfulgt av studiespesialisering. Kunst, design og arkitektur er det utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 12 prosent flere søkere på Vg1 sammenlignet med fjoråret.

Følger tradisjonelle kjønnsroller

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon, selv om stadig flere jenter også søker disse programmene.

Fra høsten 2020 er det fire nye utdanningsprogram på yrkesfag Vg1. Det er i år relativt lav søkning til disse programmene, men salg, service og reiseliv er mest populært med 2600 søkere.

Søkertallene viser også at det er 20 700 søkere til læreplass, som er en økning på 350 søkere sammenlignet med fjorårets søkertall. Dette er kun elever som har søkt læreplass som førsteønske gjennom søkerporten VIGO.

Powered by Labrador CMS