Kontaktlærere i Oslo får nå mer tid til elevene.

Kontaktlærere i videregående skoler i Oslo får 50 minutter mer til hver elev

Oslo-lærere får mer tid til kontaktlærerjobben. Det er en av grunnene til at Unio anbefaler sine medlemmer å si ja til resultatet fra lønnsforhandlingene.

Publisert

25. mai ble det klart at partene i Oslo-oppgjøret hadde kommet til enighet. Unio Oslo og Oslo kommune satt i forhandlinger et døgn på overtid før de begge sa ja til resultatet.

Da var partene enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18.800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 34 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022.

Nå skal resultatet til uravstemning. Medlemmene får invitasjonen til å delta tirsdag neste uke, 7. juni. Fristen for å stemme er 16. juni klokken 16.

Forhandlingsleder i Unio Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, sier hun har tro på resultatet blir et ja.

– Vi anbefaler forslaget som ligger på bordet. Lærerne i Oslo er ikke nedprioritert på samme måte som de er i KS-området, sier hun.

Støtte til KS-streiken

– I Oslo får alle et minimum lønnstillegg på 18.800 kroner. Og den eneste gruppen som får noe ekstra er lektorene i skolen. De får en liten økning i lønnen de første årene i yrkeslivet.

I KS derimot har Utdanningsforbundet sagt nei til avtalen. Der er det varslet streik. De første tas ut i Bergen. Fagerhaug sier de støtter den avgjørelsen fullt ut.

– I KS-området blir lønnstillegget lavere og lavere jo høyere utdannelse og jo lenger ansiennitet den ansatte har. Vi støtter helhjertet et nei til et slikt resultat.

Hun understreker at en av de største seierne for Oslo-lærerne er mer tid og penger til kontaktlærerne.

50 minutter mer

Kontaktlærere i grunnskoler i Oslo får nå den samme økningen i tid til jobben, som den de fikk i KS-området tidligere i vinter. Da landet lærerorganisasjonene og KS en ny arbeidstidsavtale for skoleverket som innebærer at kontaktlærertiden dobles for lærere i grunnskolen med over 20 kontaktelever.

I Oslo har man imidlertid lykkes med å fremforhandle en bedre avtale også for kontaktlærere i videregående.

I den ferske arbeidstidsavtalen for kontaktlærere ellers i landet heter det at de får 15 minutter mer til tidsressurspotten. Det er lagt inn en formulering i avtalen som spesifiserer at tidsressurspotten som hovedregel skal brukes til å gi lærerne/kontaktlærerne mer tid til sine oppgaver.

I Oslo derimot får de nå 50 minutter mer i året per elev. Tidligere har de hatt om lag 2 timer per elev i året.

– Vi er veldig fornøyd med det resultatet. Det er viktig at denne jobben prioriteres, sier Fagerhaug.

Powered by Labrador CMS