Vaulen skole i Stavnger har for få lærere på alle trinn.
Vaulen skole i Stavnger har for få lærere på alle trinn.

30 skoler i Rogaland oppfyller ikke lærernormen

Fylkesmannen i Rogaland ber kommunene om å sende inn dokumentasjon på at regelbrudd er rettet opp, eller vise til plan for retting innen utgangen av januar.

Publisert

Dersom regelbruddet kan forklares med at kommunen ikke har fått søkere som oppfyller kompetansekravene, vil Fylkesmannen ha dokumentasjon på dette, skriver Stavanger Aftenblad.

Skjerpet norm

Fra og med skoleåret 2019/2020 ble lærernormen skjerpet. Normen regulerer hvor mange elever det skal være per lærer i grunnskolen.

Rett før jul fikk flere kommuner et brev fra Fylkesmannen i Rogaland om bruddene på lærernormen, skriver Stavanger Aftenblad. Totalt 30 skoler har for få lærere.

Brevet er sendt til kommuner som bryter normen med mer enn én elev per lærer på en eller flere skoler.

Dette er normen

For inneværende skoleår gjelder følgende normtall:

15 elever per lærer på 1.–4. årstrinn

20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn

20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn

Må ordne opp

Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø understreker at normen gjelder et gjennomsnitt av antall elever per lærer på et hovedtrinn, altså 1. til 4. trinn, 5. til 7. trinn eller 8. til 10. trinn. Normen er altså ikke et uttrykk for antall elever i en klasse.

– Brevet vårt er i første omgang en vennlig påminnelse om at skolene sjekker tallene sine og forteller oss hva de gjør for å oppfylle normen. Dette er ikke et valg, men noe kommunene må ordne opp i, sier Skogerbø.

Hun minner om at langt de fleste skolene i fylket har klart å oppfylle lærernormen.

– Vi regner med at kommunene vi nå kontakter rydder greit opp, sier Marianne Skogerbø til Stavanger Aftenblad.

Powered by Labrador CMS