Det trengs penger for å skape leselyst på skolebibliotekene.

20 nye millioner kroner. Det er den ekstra bevilgningen regjeringen har lagt på bordet for å styrke skolebibliotekene. Statsråd Kari Nessa Nordtun (Ap) skryter av satsingen og virker overbevist om at nå, nå vil det skje underverker mellom bokhyllene i norsk skole. 

Hun har selvsagt rett i at pengene kommer godt med. Enkelte steder. Det er bare det som er så forbaska synd. Tilskuddene, som nå vil utgjøre 50 millioner kroner til sammen, kommer bare noen kommuner og skoler til gode. Skulle det ført til underverker ved alle skoler, måtte potten vært betydelig større. 

Det er den i Sverige. I fjor bevilget den svenske regjeringen totalt 1,8 milliarder kroner for å bemanne opp svenske skolebibliotek. 216 millioner kroner fordeles neste år. Fra 2026 er ordningen fullfinansiert med 433 millioner svenske kroner i året. Til sammenligning vil vi få 85 nye biblotekarer for de 50 millionene den norske regjeringen har satt av. Antallet grunnskoler er 2741. 

Heldigvis er det mange andre tiltak som er gratis. Dem er det mange av i regjeringens nye leselyststrategi. Der står det blant annet at lærere og skolebibliotekarer skal samarbeide tettere, bibliotekarkompetansen skal løftes frem, og Nasjonalt lesesenter skal invitere skoleledere og skoleeiere «til seminar og dialog». 

Nå må ikke skolene tro at de blir avspist med kurs-snitter og fine ord. Neida. I strategien står det også at man skal «utvikle støtte- og veiledningsressurser til skoler og kommuner om pedagogisk bruk av skolebiblioteket for å bidra til at det brukes aktivt i opplæringen.» Med andre ord: Endelig skal norske lærere lære hvordan man bruker et skolebibliotek. 

At de muligens ikke har et, det nevnes ikke med et ord. 

Powered by Labrador CMS