Barnehagen er ikke lenger godkjent - men barna går der fortsatt

I årevis har Horten kommune krevd at den private barnehagen må gjøre noe med det dårlige inneklimaet. Kommunen valgte å ta fra barnehagen godkjenningen.

Publisert

Nå har Statsforvalteren tatt en avgjørelse i saken.

I nærmere fem år har det vært kjent at Lilaas gård barnehage har store utfordringer med inneklimaet, skriver Gjengangeren. Mye av det kan henge sammen med at barnehagen driftes i en gammel bygning.

Ville stenge

Da kommunen kom med pålegg om å utbedre problemene, valgte barnehagen en annen løsning enn den som var anbefalt, og installerte flere mindre klimaanlegg. Dette mente de skulle være tilstrekkelig til å gi god luft. Men mange av målingene de selv har utført og innrapportert til kommunen, viser at løsningen ikke fungerer godt nok.

Til slutt fikk kommunen nok av det de opplevde som trenering av et pålegg om å bedre inneklimaet. De trakk tilbake den nødvendige godkjenningen som alle barnehager må ha, og varslet driverne og foreldrene i barnehagen om at de måtte seg seg om etter barnehageplass andre steder, for nå ville denne bli stengt.

Delvis støtte

Det vedtaket valgte barnehagen å klage på, gjennom sin advokat i Private Barnehagers Landsforbund, Einar Brunes. Klagen er nå blitt behandlet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. De slår fast at kommunen er i sin fulle rett til å trekke tilbake godkjenningen til å drive barnehage. Imidlertid er ikke manglende godkjenning god nok grunn til faktisk å stenge barnehagen, mener statsforvalteren. Til det er ikke de helsemessige konsekvensene av dårlig inneklima alvorlige nok for de barna som går der.

Forutsetningen for at Lilaas gård barnehage får fortsette driften, er at de skal arbeide videre med å utbedre problemene med dårlig inneklima, eller «lukke avvikene». Det fordrer også at kommunen må følge opp enda tettere enn de allerede har gjort siden 2017.

Statsforvalteren peker i sin avgjørelse på at barnehagen gang på gang har gått over de tidsfristene de er blitt ilagt av kommunen siden 2017.

Følger opp

Kommuneoverlege Niels Kirkhus tar til etterretning at de ikke får Statsforvalterens medhold i vedtaket om å stenge barnehagen, slik de egentlig ville. Han sier til Gjengangeren at barnehagen fortsatt ikke har brakt problemene i orden, og da må vi følge opp videre.

– Det er grader av dårlig inneklima, alt fra inneklima som er så dårlig at det kan være skadelig for personer med kroniske luftveisproblemer til inneklima som gir økt forekomst av forkjølelse og andre luftveissymptomer. Det er ikke CO2-nivået som er det alvorlige her. Det handler om å ta de kravene som gjelder på alvor, for å sikre at barna har det bra, sier kommuneoverlegen til Gjengangeren.

Eier av barnehagen, Inger Marie Semb Avdal, skriver i tekstmelding til Gjengangeren:

«Vi jobber videre med saken og barnehagen er i drift».

Powered by Labrador CMS